Nie bądź obojętny

Zima to trudny czas dla osób bezdomnych. W tym szczególnym okresie musimy wykazać się dużą wrażliwością i troską o los osób potrzebujących, które z różnych przyczyn nie radzą sobie z otaczającą je rzeczywistością. Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje około 60 placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych. Oprócz udostępniania miejsc noclegowych, pomoc tych placówek polega na wydawaniu posiłków, udzielaniu pomocy psychologicznej i terapeutycznej, pomocy prawnej orazpomocy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy IRWŁ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, jak co roku, zorganizowała wyjazd studyjno-szkoleniowy dla rolników województwa łódzkiego. W dniach 15 - 18 listopada 2018 roku rolnicy mieli okazję zwiedzić Suwalszczyznę oraz Wilno. W programie wyjazdu przewidziano także szkolenia związane tematycznie z perspektywą rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Koła gospodyń wiejskich mają swoją ustawę i 90 mln zł na gwiazdkę

Zakończyły się prace nad ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła zyskują osobowość prawną. Ustawa oferuje im też wsparcie finansowe, co jest ewenementem w tego rodzaju akcie prawnym. Parlamentarzyści intensywnie pracowali nad rządowym projektem ustawy o kołach gospodyń wiejskich – szczególnie na finiszu. Do aktu, który ostatecznie ma 37 artykułów Senat zgłosił 37 poprawek. Sejm uchwalił ustawę 9 listopada 2018 r.

Monitoring obszarów wiejskich 2018

MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH to wieloletni projekt badawczy. Okres realizacji: 2012-2104 I etap, 2014-2016 II etap, 2016-2018 III etap.

Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

Główny wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Rosner, mgr Łukasz Komorowski

Samorząd wnioskuje o możliwość poprawiania danych w eWnioskuPlus

W dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie weryfikacji błędów we wnioskach o płatności rolnośrodowiskowe przez wprowadzanie poprawek we wnioskach złożonych przez aplikację eWniosekPlus. Brak możliwości skorygowania błędów zaistniałych przy wprowadzaniu danych gdy działanie aplikacji nie było w pełni wdrożone, będzie skutkowało nałożeniem na rolników kar nawet kilka lat wstecz, pomimo że działanie rolnośrodowiskowe jest realizowane prawidłowo.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS