Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 14 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady powiatowej, rolnicy-hodowcy trzody chlewnej oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska - Zbigniew Szcześniak, Kierownik BP ARiMR - Bożena Cichowicz, pracownik biura - Małgorzata Chojecka, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Magdalena Pietrzyk-Zychowicz, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Terenami Powiatu Rawskiego - Henryk Majewski.

Listopadowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, Przekazuję na Państwa ręce kolejny numer miesięcznika „W NOWEJ ROLI” - publikacji Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - i zachęcam do zapoznania się z tematyką tego wydania. „Nie śmiecę – żyję odpowiedzialnie” to główny temat numer. Na stronie 8 i 9 prezentujemy kilka wskazówek, które pomogą nam wszystkim bardziej zadbać o naszą planetę. Zanieczyszczenie naszego środowiska i śmieci, które nas zalewają to największy problem współczesnego świata, a postawa proekologiczna to przecież cel nowoczesnych i świadomych społeczeństw.

Nawet 500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.  Takie wsparcie, finansowane z PROW 2014-2020, może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR - już można składać wnioski

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r.  Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze.

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie, Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i  dalszą realizację. IRWŁ ponawia wniosek o przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników: 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna w KRUS, po opłaceniu 30 lat składkowych. Taka zmiana pozwoliłaby nowym rolnikom pozyskać dofinansowanie na rozwój i modernizację tych gospodarstw. Obecnie dzieci rolników, gdy przejmują gospodarstwo są już po 40 r.

IRWŁ do KRIR w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą o rozpatrzenie wniosku i dalszą realizację.  Wniosek dotyczy zmiany procedur szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielokrotnie  wnioskowała,  aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej  z wystąpieniem suszy.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS