Wniosek o uwzględnienie okresu służby wojskowej do emerytury rolniczej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zmiany przepisów, tak aby okres zasadniczej służby wojskowej był uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej. Przekazano, że w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS okres służby wojskowej jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości. Natomiast w przypadku emerytury rolniczej służba wojskowa nie jest uwzględniana. Dzieje się tak ponieważ obowiązujący art. 20 ust.

Nowa pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody z terenów objętych ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie takie jest możliwe dzięki ogłoszeniu 2 lutego 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warto odpoczywać na wsi? Naturalnie!

Polska wieś to nie tylko bogactwo i różnorodność krajobrazów, to także mnogość kultur, historii, zwyczajów, zapachów i smaków. Turystyka wiejska oferuje różne formy aktywnego wypoczynku powiązane z przyrodą, turystyką krajoznawczą, kulturową i etniczną, zdrowotną, wykorzystujące jednocześnie zasoby i walory wsi. Turyści korzystający z agroturystyki mogą spędzić swój wolny czas w czynnym gospodarstwie rolnym, zapewniającym oprócz podstawowych usług noclegowych i żywieniowych, produkt turystyczny, dzięki któremu pobyt staje się niepowtarzalny i niezapomniany.

Uwaga na terenie województwa łódzkiego oblodzenia

OSTRZEŻENIE Nr 5
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 19:00 dnia 04.02.2018 do godz. 07:00 dnia 05.02.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, przy gruncie od -6°C do -4°C
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Godzina i data wydania: godz. 13:04 dnia 04.02.2018

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc styczeń 2018 r.

Część merytoryczna Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS