Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2019r.

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. W związku z wprowadzonymi zmianami Prawa Łowieckiego, Inwentaryzację zwierzyny przeprowadzają dzierżawcy obwodów – danego koła łowieckiego. Przy dokonywaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać nadleśniczowie oraz przedstawiciele izb rolniczych.

Pomoc z PROW dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF

W terminie 29 marca - 28 czerwca 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie  wsparcia. Pomoc udzielana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", które finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. terminu wysiewu nawozów oraz składowania obornika na polu

W odpowiedzi na wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany terminów wysiewu nawozów azotowych mineralnych oraz w sprawie składowania obornika na polu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poniższe wyjaśnienia. Wprowadzenie nowych terminów stosowania nawozów płynnych i stałych jest skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r.

Posiedzenie Rady powiatowej IRWŁ w Kutnie

W dniu 12 marca  2019  roku  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.  Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni  goście:  Pan Andrzej Górczyński- Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Nykiel - Prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Buraka Cukrowego, Pan Artur Sieńkowski - Dyrektor  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  „TUW” w Kutnie.

Przejęcie długu gospodarstwa przez KOWR - kolejne wątpliwości rolników

W nawiązaniu do zapytania samorządu rolniczego w sprawie typu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przy ubieganiu się o pomoc w zakresie przejmowania długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS