Konkurs plastyczny "bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz"

Zapraszamy do udziału X edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci.  Tytuł tegorocznego konkursu brzmi "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz". Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach wiejskich u dzieci ze szkół podstawowych (w szczególności związanych z zagrożeniami ze strony zwierząt hodowanych w gospodarstwie rolnym), poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci.

Brak pomocy dla małych hodowców trzody chlewnej (do 50 szt.) na inwestycje chroniące przed ASF

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uwzględnienie małych hodowców trzody chlewnej (tj. do 50 szt w stadzie) i umożliwienie im skorzystania z pomocy finansowej na inwestycje chroniące gospodarstwo przed ASF. Obecnie, w ramach takiej pomocy rolnik, który ma stado powyżej 50 szt. trzody chlewnej, może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem ASF, np. poprzez wykonanie grodzenia chlewni.

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Nowe technologie obrazowania powinny być w większym stopniu wykorzystywane w rolnictwie

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że choć Komisja Europejska promowała wykorzystanie nowych technologii obrazowania w monitorowaniu rolnictwa, nadal istnieje wiele przeszkód utrudniających ich stosowanie na większą skalę. Technologie takie jak unijne satelity Sentinel w ramach programu Copernicus mogą potencjalnie oznaczać przełom w zarządzaniu wspólną polityką rolną (WPR) i jej monitorowaniu.

Specustawa dotycząca ASF podpisana

28 stycznia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Ustawa wprowadza regulacje prawne służące  zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najistotniejsze zmiany to:

Weekend za pół ceny

Jeszcze przez kilka dni trwają zapisy do wiosennej edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, która odbędzie się w dniach 20-22 marca 2020 r. Działasz w branży turystycznej lub okołoturystycznej? Weź udział bezpłatnie w akcji i wypromuj swoją ofertę hotelową, gastronomiczną, czy kulturową. W ten sposób zapewnisz sobie dodatkowe korzyści również poza głównym sezonem turystycznym. Przygotowując okazyjne oferty, dotrzesz do znacznie większej grupy turystów!

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS