Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 13 października   2020 roku   w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyło Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy. Obradom przewodniczył Zbigniew Marczak - Przewodniczący  Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ w Łęczycy.

 Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad Ustawą o ochronie zwierząt „ Piątka dla zwierząt” .

Spotkanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody

W dniu 2  października  2020 roku   w miejscowości Leszczynek  w  gminie  Kutno  w powiecie kutnowskim odbyło się trzecie spotkanie programu pilotażowego "Lokalne Partnerstwa ds. Wody" (LPW) .

Pan Włodzimierz Lewandowski – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przywitał  zaproszonych gości.

Jednym z punktów spotkania była prezentacja Gminy Kutno i inwestycji w Leszczynku przedstawiona przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską.

Wnioski Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim przekazane do KRIR

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, proszę   o rozpatrzenie i dalszą realizację.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS