Działania MRiRW w sprawie znoszenia strefy niebieskiej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 sierpnia 2020 r., w odpowiedzi na wniosek KRIR >>> informuje, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu zwłaszcza najbardziej restrykcyjnego obszaru zagrożenia, o ile sytuacja epizootyczna na to pozwala, oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej.

Półkolonie w Buczku 10-21 sierpnia 2020r.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że jest organizatorem realizacji zadania wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2020roku z programem promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2004 roku
i których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS