Stawka podatku rolnego w 2021 roku? Komunikat GUS

Podstawą do naliczania podatku rolnego w każdej gminie jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021. W praktyce oznacza to, że średnia cena skupu żyta wynika z cen w okresie od I kw. 2018 r. do III kwa. 2020 roku.

19 października br. prezes GUS wydał komunikat, w którym poinformował, że średnia cena z ostatnich 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł z 1 dt, czyli 585, 50 zł za tonę. Warto przypomnieć, że w 2020 roku było to 58,46 zł, a zatem wzrost wynosi 9 groszy.

Przemówienie senatora Andrzeja Pająka przeciw ustawie "Piątka dla zwierząt"

Senator Andrzej Pająk jako jedyny członek klubu PIS głosował za odrzuceniem w całości projektu Ustawy "Piątka dla zwierząt" podczas pierwszego głosowania, oraz wraz z niektórymi Senatorami Klubu PIS opowiedział się przeciw proponowanej ustawie podczas głosowania projektu wraz z poprawkami. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia Pana Senatora.

Narada Prezesów Izb Rolniczych

Prezesi zebrani na naradzie, która odbyła się w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie w dniu 20 października 2020 r., popierają kontynuację protestów w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, wspierając rolników, którzy chcą wziąć w nich udział.

Jednocześnie Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych żądają spotkania z Premierem w celu rozwiązania napiętej sytuacji na wsi w związku z procedowaną ustawą.

Komunikat z narady Prezesów Izb Rolniczych

 

„Konferencję dla liderów obszarów wiejskich”

W dniu 15 października 2020r.
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała

„Konferencję dla liderów obszarów wiejskich”
 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem w śród rolników, a na przedstawione tematy prelegentom były zadawane dodatkowe pytania.

Trudna sytuacja w rolnictwie - protesty rolników

Mimo protestów rolników Senatorowie nie zgodzili się na odrzucenie w całości ”Piątki dla zwierząt” w tej sytuacji przedstawiciele organizacji rolniczych zapowiadają kolejne protesty, blokady dróg i odwiedziny u posłów.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w całości popiera protesty rolników i zachęca delegatów Izby Rolniczej o czynny udział w obronie polskiej wsi.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS