Stanowiska Zarządu

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie szacowania szkód łowieckich

W związku z postulatami rolników zgłaszanymi podczas obrad VII/V Walnego Zgromadzenia IRWŁ w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych, Zarząd IRWŁ zawnioskował aby w składzie zespołu szacującego szkody łowieckie brał udział pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pracownicy posiadają wiedzę z zakresu rolnictwa, doświadczenie, opracowują kalkulacje opłacalności produktów rolnych i zdaniem rolników są najbardziej kompetentnymi osobami. Pismo w tej sprawie zostało do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie opóźnień w przyznawaniu płatności bezpośrednich

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z informacją, że do Izby docierają głosy niezadowolenia ze strony rolników z powodu informacji przekazywanych im przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji na rynku warzyw i ziemniaków

W związku z licznymi sygnałami od rolników szczególnie z powiatu sieradzkiego (tzw. zagłębia ziemniaczanego) w imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi apel o podjęcie pilnych działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku warzyw i ziemniaków.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie wymarznięć

W imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego w sprawie wymarzniecia zasiewów na terenie województwa łodzkiego. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy informują o wymarznięciu upraw (szczególnie rzepaku) w swoich gospodarstwach. W pierwszych dniach stycznia br. oraz na przełomie lutego i marca wystąpiły silne mrozy, a na terenie województwa łódzkiego temperatura spadła poniżej - 15 stopni.

IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców

W imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców do prac sezonowych z prośbą p złagodzenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwraca uwagę na pojawienie się problemu wynikającego z nowych zasad zatrudniania obcokrajowców do sezonowych prac w rolnictwie (do zbiorów owoców, warzyw itp.). Rolnicy zwracają uwagę na:

Stado podstawowe zwierząt gospodarskich a egzekucje komornicze

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie określenia jednolitej definicji stada podstawowego zwierząt gospodarskich. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 z treści § 1 wynika m in., że egzekucji nie podlega stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, innych gatunków stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym rolnika.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu