Stanowiska Zarządu

Wniosek IRWŁ do ministra środowiska - szkody wyrządzone przez ptactwo

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Weglewski popierając wniosek zgłoszony przez rolników z powiatu zduńskowolskiego (m. Kalinowa, Ptaszkowice, Podule) wystosował pismo do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka (do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza) z prośbą o interwencję. Wniosek rolników dotyczył szkód wyrządzonych głównie przez dzikie gęsi, łabędzie, żurawie w uprawach rolnych. Rolnicy domagają się uzyskania odszkodowań za straty spowodowane przez ptaki.

Wniosek IRWŁ do ministerstwa rolnictwa w sprawie certyfikatu jakości żywności

W imieniu  Zarządu  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wniosek zgłoszony przez Radę Powiatową IRWŁ w Sieradzu wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR). Wniosek rady dotyczy problemu uzyskania przez producentów rolnych certyfikatu jakości żywności, który jest niezbędny do uzyskania punktów w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych".

Apel IRWŁ do ministra środowiska w sprawie szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dzikie gęsi

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu dotyczący szkód wyrządzonych głównie przez dzikie gęsi w uprawach rolnych w okolicy Rezerwatu Przyrody Jeziorsko, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Środowiska - Henryka Kowalczyka (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR) z prośbą o podjęcie działań mających na celu m.in.  wpisanie dzikich gęsi na listę gatunków zwierzyny łownej, wydłużenie terminu odstrzału w województwie łódzkim, a szczególnie w powiatach

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a do wiadomosci Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z apelem o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z niepokojem obserwuje pogarszającą się  sytuację na rynku trzody chlewnej.

Opinia IRWŁ w sprawie utworzenia funduszu klęskowego i zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Opinia dotycząca możliwości utworzenia funduszu klęskowego oraz realizacji ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustaw o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na podstawie art. 12 , ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych /Dz.U. z 23 sierpnia 2016 r., poz.

Prezes i Wiceprezes IRWŁ podpisali umowę na budowę budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Beskidzkiej w Łodzi

3 stycznia 2018 roku w biurze IRWŁ w Łodzi, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski oraz Andrzej Komala Wiceprezes IRWŁ w imieniu Zarządu IRWŁ w składzie: Bronisław Węglewski - Prezes, Andrzej Komala - Wiceprezes, Ewa Bednarek - Członek, Mariusz Cheba - Członek, Dariusz Kowalczyk - Członek, podpisali umowę na budowę budynku administracyjno-biurowego z firmą P.H.B. ZAMBUD II, której właścicielem jest Bartłomiej Biniek. Firma P.H.B. ZAMBUD II wygrała przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu