Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR w sprawie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach wnioskowali  o możliwość skorzystania przez producentów trzody chlewnej  ze zwiększonej stawki (tj.  dużych jednostek przeliczeniowych) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. 

IRWŁ do KRIR w sprawie dopłat do suszu ziemniaczanego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski,  popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie w dniu 20.12.2018 r.dotyczący objęcia dopłatami produkcji ziemniaków przemysłowych przeznaczonych na susze ziemniaczane skierował pismo w tej sprawie do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Delegaci IRWŁ wnioskują, aby system dopłat zarówno na ziemniaki skrobiowe jak i suszowe polegał na dopłacie do tony  wyprodukowanego ziemniaka przemysłowego a nie do hektara upraw.

IRWŁ w sprawie włączenia obrębów geodezyjnych do obszaru z ograniczeniami naturalnymi

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ, popierając wniosek rolników z powiatu pajęczańskiego w których imieniu występuje pani Katarzyna Bednarska – członek Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie włączenia do obszaru z ograniczeniami naturalnymi następujących obrębów geodezyjnych: Czerkiesy, Dylów Rządowy, Gajęcice Nowe, Gajęcice Stare, Janki, Ładzin, Makowiska, Podładzi i Wydrzynów położonych na terenie Gminy Pajęczno.

IRWŁ w sprawie podwyżki vatu na soki i napoje z owoców i warzyw

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie planowanego podniesienia przez Ministerstwo Finansów stawki podatku VAT na soki i napoje z 5 proc. do 23 proc.  IRWŁ apeluje o podjęcie działań mających na celu utrzymanie dotychczasowej stawki VAT. Proponowana zmiana może  spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na owoce nawet o 190 tys. ton.

Ministerstwo rolnictwa odpowiada w sprawie uproszczenia procedur szacowania szkód

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzko-Wschodniego 13 listopada 2018 roku wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań w sprawie uproszczenia procedur związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Pismo IRWŁ do KRIR z wnioskami z Rad Powiatowych IRWŁ

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie i Rady Powiatowej IRWŁ  w Wieruszowie, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu