Stanowiska Zarządu

Apel IRWŁ w sprawie suszy do gmin i miast województwa łódzkiego

W związku z kolejnym wystąpieniem na terenie województwa łódzkiego niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym długotrwałej suszy, Prezes IIRWŁ Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zwrócił się do Prezydentów Burmistrzów, Wójtów miast, miast i gmin, oraz gmin z prośbą o pilne powoływanie komisji ds. szacowanie szkód w gminach. Jednocześnie zaznaczył, że w dniu 31 maja 2019r.

APEL IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie suszy rolniczej

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wstosował apel do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy rolniczej, która zaczyna być zauważalna na terenie województwa Łódzkiego.  Rolnicy z województwa łódzkiego, szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego, zwracają uwagę na niekorzystne warunki pogodowe, które zaczęły występować wraz z nadejściem nowego sezonu produkcyjnego.  Niestety od dłuższego czasu nie wystąpiły stałe i intensywne opady deszczu. Rolnicy, m.in.

IRWŁ do KRIR w sprawie m.in. zwrotu podatku akcyzowego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, skierował pismo do Prezesa KRIR Wktora Szmulewicza w sprawie możliwość skorzystania przez wszystkich producentów prowadzących  hodowlę zwierząt (bez względu na gatunek zwierząt) ze zwiększonej stawki (tj. dużych jednostek przeliczeniowych) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Drugi wniosek zgłaszany przez rolników dotyczy podjęcia działań mających na celu aby nawozy pakowane były w workach nie większych niż 25-30 kg.

IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji w gospodarstwach sadowniczych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o powołanie dodatkowego zespołu konsultacyjnego do spraw owoców i warzyw, którego celem będzie rozwiązywanie najważniejszych problemów w  branży sadowniczej.  Do IRWŁ docierają niepokojące sygnały od rolników- sadowników z rejonu Rawy Mazowieckiej, Skierniewic  i Głowna dotyczące bardzo trudnej sytuacji na rynku jabłek. Obecnie koszt przechowania w chłodniach z kontrolowaną atmosferą  1 kg jabłek wynosi ok. 40 groszy.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu