Wydarzenia-Publikacje

VI w V kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ

Ostatnie w tym roku (VI w V kadencji) Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Izby, odbyło się w minioną sobotę, 9 grudnia 2017 roku, w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele Rad Powiatowych Izby z całego województwa spotkali się by dyskutować o aktualnych problemach w rolnictwie nie tylko swoich regionów, ale  również problemów rolników z całej Polski. Walne Zgromadzenie IRWŁ prowadził Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ oraz Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ, obecni byli Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o podjęcie działań w związku z ASF

W imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z licznymi sygnałami od rolników – producentów trzody chlewnej, z prośbą o podjęcie działań w celu skutecznego zwalczania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF. Ostatni potwierdzony przypadek wirusa ASF wykryto w powiecie legionowskim, blisko granicy województwa łódzkiego. Producenci trzody chlewnej (głównie z powiatu piotrkowskiego, wieruszowskiego – tzw.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc listopad 2017 r.

Część merytoryczna. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r.

Jubileusz 20-lecia Łódzkiego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S. A.

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. powstał w 1997 roku, w miejscu gdzie od początku lat 80–tych odbywał się tradycyjny handel warzywami i owocami. Była to inicjatywa środowiska kupieckiego i samorządu lokalnego. Połączone kompetencje: zasobów, umiejętności i wiedzy dały zamierzone efekty. Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. – stał się rynkiem hurtowym o zasięgu ponadregionalnym, na którym producenci rolni sprzedają warzywa i owoce.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje