Wydarzenia-Publikacje

KONFERENCJA „GLEBA JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA – OCHRONA ORAZ JEJ RACJONALNE WYKORZYSTANIE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

320 rolników przeszkolonych w projekcie realizowanym przez IRWŁ

Operacja pn. „Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich” mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Październikowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, 29 września 2018 roku z okazji Jubileuszu XX-lecia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uhonorowanych przez KRIR i MRiRW zostało 91 przedstawicieli samorządu rolniczego, pracujących na rzecz obszarów wiejskich. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, a Państwa zachęcam do lektury artykułu o Jubileuszu IRWŁ. Dziękuję również wszystkim instytucjom rolniczym i okołorolniczym za jubileuszowe życzenia i 20 lat tak dobrej współpracy. Nie ukrywam, że liczę na kolejne wspólne projekty dla rolnictwa województwa łódzkiego.

Spotkanie Mateusza Morawieckiego - Premiera RP z rolnikami za całej Polski

Polskie rolnictwo ma przed sobą ogromną przyszłość, a nie ma silnego rolnictwa bez wsparcia państwa – powiedział szef rządu podczas spotkania z rolnikami 16 pażdziernika 2018 w KPRM. Zaznaczył również, że w polskim rolnictwie pracuje kolejne, młode pokolenie. W spotkaniu uczestniczyli również rolnicy z województwa łódzkiego.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło, że każdego roku 15 października będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. w rezolucji A/RES/62/136 z 18 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Ogólne NZ nakłania państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze. Zaleca włączanie tej problematyki do krajowych, regionalnych i globalnych strategii rozwoju.

Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje szkolenia pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich”. Szkolenie skierowane jest do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, izb rolniczych. Operacja współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje