Wydarzenia-Publikacje

Apel IRWŁ do ministra środowiska w sprawie redukcji populacji dzików

W związku z licznymi sygnałami od rolników – producentów trzody chlewnej, w imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Środowiska Jana Szyszko z prośbą o podjęcie działań  w celu skutecznego zwalczania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF. Ostatni potwierdzony przypadek wirusa ASF wykryto w powiecie legionowskim, blisko granicy województwa łódzkiego. Producenci trzody chlewnej (głównie z powiatu piotrkowskiego, wieruszowskiego – tzw.

Wesołych świąt i szczęśliwego 2018 Roku!

Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy obszarów wiejskich, W tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu swoim, Zarządu IRWŁ oraz pracowników IRWŁ, życzę Państwu wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym oraz ciepłych spotkań z przyjaciółmi i współpracownikami. Niech ten wyjątkowy czas tak polskich, bogatych w tradycję i przeżycia duchowe świąt, da nam wiele refleksji i energii na kolejny Nowy 2018 Rok.

Umożliwienie korzystania z dróg leśnych - Wniosek zgłoszony przez Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego

W dniu 19 grudnia 201 7 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 27 listopada 2017 r. przez Bronislawa Weglewskiego - Prezesa IRWŁ, zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko o umożliwienie korzystania ze zmodernizowanych dróg leśnych rolnikom i mieszkańcom wsi.Modernizacje wyżej wspomnianych dróg sfinansowano z funduszy unijnych i środków Lasów Państwowych.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuje, że przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty – wygrała firma P.H.B. ZAMBUD II – Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62. Cena oferty z VAT to 1 294 606, 06 zł.

Kryterium: cena: 50, 25 pkt

Kryterium: gwarancja: 40 pkt

Łączna punktacja: 90, 25 pkt

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Świąteczne wydanie miesięcznika W NOWEJ ROLI

Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy obszarów wiejskich, W tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu swoim i Zarządu IRWŁ, życzę Państwu wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym oraz ciepłych spotkań z przyjaciółmi i współpracownikami. Niech ten wyjątkowy czas tak polskich, bogatych w tradycję i przeżycia duchowe świąt, da nam wiele refleksji i energii na kolejny Nowy 2018 Rok. Mam nadzieję, że dla polskiego rolnictwa, dla nas rolników i naszych rodzin, będzie to rok spełnionych marzeń, zrealizowanych projektów i zamierzeń.

Konferencja rolnicza z udziałem m.in. Ryszarda Zarudzkiego - wiceministra rolnictwa i Bronisława Węglewskiego - Prezesa IRWŁ

17 grudnia 2017 roku w czasie VI Opoczyńskiego Spotkania Wigilijnego odbyła się konferencja rolnicza zorganizowana przez posła RP Roberta Telusa z udziałem m.in. Podsekretarz Stanu w MRiRW - Ryszarda Zarudzkiego, Bronislawa Węglewskiego - Prezesa IRWŁ oraz Marka Sarwy - Dyrektora  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Janusza Ciesielskiego - Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodz, Pawła Jegiera - Dyrektora Odzdiału Regionalnego ARiMR w Łodzi   - współorganiztaorów konferencji.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje