Wydarzenia-Publikacje

IRWŁ w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

W związku z licznymi sygnałami od rolników z województwa łódzkiego w sprawie występujących problemów z wypełnianiem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018r. za pomocą aplikacji e-wniosek, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania aplikacji oraz przedłużenie składania wniosków do 15 czerwca 2018r. Przedłużenie terminu ułatwi rolnikom złożenie wniosków  o dopłaty bezpośrednie.

Posiedzenie Rady Społecznej w OT KOWR w Łodzi

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej, działającej przy OT KOWR w Łodzi. Rada Społeczna skupia przedstawicieli organizacji rolniczych, tj. organizacji społeczno-zawodowej rolników, związku zawodowego rolników lub innych organizacji, działających na rzecz rolników lub rolnictwa na terenie województwa łódzkiego.

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie szkód wyrządzonych przez ptaki

Prezes IRWŁ Bronisław Weglewski popierając wniosek zgłoszony przez rolników z powiatu zduńskowolskiego (m. Kalinowa, Ptaszkowice, Podule) wystosował pismo do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z prośbą o interwencję w związku ze szkodami wyrządzanymi głównie przez dzikie gęsi, łabędzie, żurawie w uprawach rolnych.

Ministerstwo rolnictwa odpowiada Bronisławowi Węglewskiemu-Prezesowi IRWŁ na postulaty producentów ziemniaków z sieradzkiego

7 marca 2018 r. w Ministerstwie Ronictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji na rynku ziemniaka. W spotkaniu uczestniczył m. in.: Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu - Jan Kołodziejczyk oraz Jerzy Wróbel - Delegat RP IRWŁ w Sieradzu. Zgłoszone zostały następujące postulaty:

Kwietniowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer miesięcznika W NOWEJ ROLI. Dziękuję za liczne głosy świadczące o tym, że informacje, które publikujemy są dla Państwa cenne. Zależy nam by nasi Czytelnicy mogli znaleźć w miesięczniku wszystko to, czym żyje wieś i polski rolnik. Aktywność samorządu rolniczego i współpraca z instytucjami okołorolniczymi jest wielowymiarowa, stąd nasze zaangażowanie w rozpropagowanie Programu Rabat Rolniczy.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje