Wydarzenia-Publikacje

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc luty   2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd IRWŁ na bieżąco współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  W omawianym okresie Zarząd IRWŁ na wniosek obwodów łowieckich po zasięgnięciu opinii miejscowej Rady Powiatowej IRWŁ wydał opinie  w sprawie dzierżawy obwodów  łowieckich.

Program Rabat Rolniczy otwarty dla członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, spółką SAM-ROL a spółką Rabat Rolniczy  w lutym br., każdy rolnik z województwa łódzkiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert wybranych grup produktów. O zasadach korzystania ze specjalnych rabatów oraz samym pomyśle na przedsięwzięcie Program Rabat Rolniczy rozmawiamy z Prezesem spółki, Panem Janem Boczkiem oraz Panem Bronisławem Węglewskim – Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

„Spotkanie po latach” Rady Powiatowej IRWŁ powiatu wieruszowskiego

23 lutego 2017r. o godz. 17.00 w Wieruszowie odbyło się spotkanie członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim z okazji XX – lecia powstania izb rolniczych, m.in. na ziemi wieruszowskiej. Na uroczystość przybyli nie tylko obecni członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim, ale także delegaci poprzednich kadencji. Przybyli także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Pan Bronisław Węglewski,   przedstawiciele instytucji współpracujących z Radą Powiatową IRWŁ w Wieruszowie m.in.

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego

W dniu 24 lutego 2017 r. w Sali OSP w Cielądzu (powiat rawski) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady będący członkiem Zarządu IRWŁ oraz Andrzej Kowara Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego.

Problemy i wyzwania w rolnictwie woj. łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z inicjatywy Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego oraz Rad Powiatowych IRWŁ w Poddębicach, Zgierzu i Kutnie zorganizowała kolejne już spotkanie (ostatnio zorganizowano debatę rolniczą na Targach FERMA) poświęcone aktualnym problemom w rolnictwie. 27 lutego 2017 roku w Łęczycy na konferencji dotyczącej „Rozwoju gospodarstw rolnych - problemów i wyzwań” spotkali się rolnicy z 4 powiatów by porozmawiać o rolnictwie województwa łódzkiego.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje