Wydarzenia-Publikacje

"Wprowadzamy Zmiany" - kwartalnik KSOW - łódzkie

Pierwszy w tym roku, a także pierwszy w nowym okresie programowania numer kwartalnika Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa łodzkiego „Wprowadzamy zmiany” poświęca wiele miejsca inicjatywie LEADER w okresie programowania 2014-2020, a przede wszystkim zmianom jakim zostały poddane lokalne grupy działania. Zmienił się obszar ich działania poszczególnych grup, zmierzyły się już także z oceną lokalnych strategii, a teraz pozostaje im skutecznie wdrażać strategie.

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących zdrowego odżywiania

Dzięki współpracy Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach z  kołem miejsko-powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego realizowany jest cykl spotkań mających na celu popularyzację zdrowego odżywiania oraz zaopatrywania się w produkty rolne pochodzące z lokalnego rynku rolnego. W tym celu pracownik biura powiatowego IRWŁ w Skierniewicach Grażyna Olszewska wspólnie z pracownicą Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Katarzyną Żyszkowską prowadzą w gminach powiatu skierniewickiego cykl spotkań p

Wniosek Rady Powiatowej w Wieluniu o podjęcie działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP)

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przesłał wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktora Szmulewicza. Wniosek dotyczył podjęcia działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Zdaniem rolników może dojść do wielkiego konfliktu koncernu Monsanto produkującym genetycznie modyfikowane nasiona lub firmą Cargill dostarczającą towary dla przemysłu rolno-spożywczego.  Rolnicy uważają, że podpisanie ww.

Metodologia szacowania strat w rolnictwie

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące koniecznych zmian w metodologii szacowania strat w rolnictwie w dniu 22 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informacę, że po pięciu latach prowadzenia monitoringu suszy, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw przygotowano nowerozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje