Wydarzenia-Publikacje

Serwis IMGW-PIB dla rolników - informacje i prognozy agrometeorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy(IMGW-PIB) od wielu lat redaguje stronę internetową poświęconą informacjom i prognozom agrometeorologicznym http://agrometeo.pogodynka.pl/. Celem portalu jest wspomaganie decyzji w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych tak, aby w pełny sposób umożliwić rolnikom wykorzystanie panujących warunków pogodowych i klimatycznych.

Chrońmy trzmiele - dzikie zapylacze! cz. 1

TRZMIEL - Bombus to rodzaj prawnie chronionych owadów społecznych z rodziny pszczołowatych, obejmujący ponad 300 gatunków, żyjących głównie w strefie klimatu umiarkowanego, w tym około 30 gatunków trzmieli występuje w Polsce. Wśród nich jest około 8-12 gatunków spotykanych częściej, jak trzmiel ziemny (B. terrestrsis), kamiennik (B.lapidarium), gajowy (B. lucorum), rudy (B. agrorum), rudonogi (B. ruderarius), rudoszary (B. sylvarum), żółty (B.muscorum) i ogrodowy (B. hortorum).

Lipcowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo! Rozpoczął się dla rolników okres wzmożonych prac polowych. To trudny, ale też radosny czas, podsumowujący całoroczną pracę. Niestety sytuacja w polskim rolnictwie nie napawa optymizmem. Problem niskich cen mleka i ogólnie trudnej sytuacji na wszystkich rynkach spędza sen z powiek wielu rolnikom. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała apel do Beaty Szydło - Premiera RP z prośbą o interwencję i stworzenie programu pomocy producentom mleka, który umożliwiłby rozwiązania satysfakcjonujące środowisko rolnicze.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Opocznie

Powiat opoczyński charakteryzuje dość duży stopień rozdrobnienia gospodarstw. W całym powiecie tych gospodarstw jest ok. 10798. Gospodarstw do 1 ha jest 2010, od 1-5 ha - 5698, od 5-10 ha - 2312, od 10-15 ha - 514, powyżej 15ha -  264 co obrazuje, że największą grupę gospodarstw stanowią te o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha. 

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje