Wydarzenia-Publikacje

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Jacek Koziński. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: Maciej Rabenda, pracownik BP ARiMR w Pajęcznie  i Robert Kasielski, Naczelnik Wydziału ds. Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Ponadto uczestniczył Grzegorz Łuczak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu. Posiedzenie miało charakter informacyjny.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Radomsku

W dniu 06.03.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku. Spotkanie odbyło się z udziałem delegatów Izby oraz zaproszonych gości: Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku – Pani Katarzyny Brackiej, Zastępcy Powiatowego  Lekarza Weterynarii – Pana Piotra Kunerta oraz Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  w Radomsku – Pani Jolanty Olczyk. 

XII w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 01.03.2017r.  odbyło się XII/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach. W związku z kończącymi się dziesięcioletnimi umowami dzierżawy Kół Łowieckich. Rada Powiatowa IRWŁ w Poddębicach spotkała się aby ocenić działalność Kół Łowieckich na terenie powiatu poddębickiego. Podczas dyskusji członkowie Rady przytaczali liczne przykłady ze swoich doświadczeń w kontaktach z kołami łowieckimi przy szacowaniu szkód w użytkach zielonych i uprawach rolnych. Rozmawiano o naborze wniosków: od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc luty   2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd IRWŁ na bieżąco współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  W omawianym okresie Zarząd IRWŁ na wniosek obwodów łowieckich po zasięgnięciu opinii miejscowej Rady Powiatowej IRWŁ wydał opinie  w sprawie dzierżawy obwodów  łowieckich.

Program Rabat Rolniczy otwarty dla członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, spółką SAM-ROL a spółką Rabat Rolniczy  w lutym br., każdy rolnik z województwa łódzkiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert wybranych grup produktów. O zasadach korzystania ze specjalnych rabatów oraz samym pomyśle na przedsięwzięcie Program Rabat Rolniczy rozmawiamy z Prezesem spółki, Panem Janem Boczkiem oraz Panem Bronisławem Węglewskim – Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje