Wydarzenia-Publikacje

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Zgierzu

W dniu 6 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Zgierzu. Tematem posiedzenia było:

- szkolenie z płatności obszarowych, które przeprowadzili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omówiono nowe płatności z tytułu dobrostanu zwierząt.

Na posiedzeniu poruszono między innymi sprawy ASF i ptasiej grypy. Pan Jerzy Kuzański - Przewodniczący Rady i Pan Adam Michaś - Delegat Rady na Walne Zgromadzenie IRWŁ przedstawili bieżące działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Pismo IRWŁ do Wojewody Łódzkiego - podejmowane działania - ASF, ptasia grypa, koronawirus

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego pismo z prośbą  o informację na temat podejmowanych działań w walce o zabezpieczenie województwa łódzkiego przed wirusem ASF i wirusem ptasiej grypy. Poprosił również o informację czy województwo łódzkie jest przygotowane na wypadek wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolniczej – jak zabezpieczyć gospodarstwo i zwierzęta hodowlane?   

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

COVID-19 a postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać. Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje