Wydarzenia-Publikacje

Samorząd rolniczy na Dożynkach Prezydenckie w Spale

15 września 2019 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W obchodach święta plonów uczestniczyli tradycyjnie przedstawiciele izb rolniczych (m.in. Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ), na czele z Wiktorem Szmulewiczem Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dożynki Prezydenckie rozpoczęła w niedzielę Msza święta z udziałem Pary Prezydenckiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale.

UWAGA- województwo łódzkie - SILNY WIATR

OSTRZEŻENIE SILNY WIATR
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar/powiaty: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 17.09.2019 do godz. 05:00 dnia 18.09.2019
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 75 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – sierpień 2019

Część merytoryczna. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie były wybory przewodniczących Rad Powiatowych oraz delegatów na Walne Zgromadzenie IRWŁ. Pierwsze posiedzenia w VI kadencji  Rad Powiatowych na terenie województwa łódzkiego odbyły się w terminie od 6 do 14 sierpnia 2019r. Natomiast pierwsze posiedzenie w VI kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ odbędzie się w dniu 4 września 2019r., które dokona wyboru Zarządu IRWŁ, Delegata do KRIR, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu.

Bronisław Węglewski ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U.2018 poz. 1027) oraz § 18 pkt.3 Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  4 września 2019 r. zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego VI kadencji, którego obrady poprowadził Eugeniusz Supera - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie brzezińskim. W czasie posiedzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.

I posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Sieradzkiego

W dniu 7 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Centrali Nasiennej w Sieradzu odbyło się I Posiedzenie w VI Kadencji Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Sieradzkiego. Obradom przewodniczył najstarszy wiekiem Członek Rady Powiatowej obecny na posiedzeniu Pan Stanisław Kałużny. Pani Ewa Bednarek – Członek Zarządu wręczyła nowo wybranym delegatom zaświadczenia o wyborze na Członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje