Wydarzenia-Publikacje

Wsparcie instalacji nawadniających w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

W imieniu rolników z województwa łódzkiego i Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zmianę zapisów, aby wsparciem objąć instalacje nawadniające w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" (poddziałanie - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). 

Majowy numer "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo,

Zapraszam do lektury majowego wydania W NOWEJ ROLI. Tym numerem rozpoczynamy nowy cykl na naszych łamach. W kolejnych odsłonach miesięcznika chcemy przedstawić Państwu działania Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i problemy z którymi borykają się rolnicy z danego terenu. O wszystkich tych sprawach przedstawiciele izby dyskutują na posiedzeniach rad, a także na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 14 maja tego roku. Wnioski i działania Walnego Zgromadzenia IRWŁ przedstawiamy na stronie 6.

III posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ powiatu opoczyńskiego

  W dniu 6.05.2016 odbyło się III  w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko.

Wystąpienie Posłów na Sejm RP i innych zaproszonych Gości.

Informacje z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego. 

Zapytania i wolne wnioski.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje