Wydarzenia-Publikacje

Najlepsze życzenia dla Sołtysów- dzisiaj Dzień Sołtysa!

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Pań Sołtysek oraz Panów Sołtysów. Satysfakcji z pracy dla lokalnych społeczności, szczególnie teraz w tym wyjątkowym czasie. Pomyślności, sukcesów, wzajemnego zrozumienia zarówno z mieszkańcami jak i władzami na każdym szczeblu samorządowym. Dużo optymizmu, a przede wszystkim szacunku od wszystkich dla Waszej ciężkiej pracy.

Stanowisko Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli Zenon Kowalski, w imieniu Rady, wystosował stanowisko do Bronisław Węglewski Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które zostało przekazane do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

  Stanowisko Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości przez powiat zduńskowolski.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

28 lutego  2020r. w Koluszkach odbyło się II w VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady – Pan Michał Owczarek, przywitał Delegatów Rady oraz zaproszonych gości: Panie - Ewę Kłosińską-Kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego Ochrony Środowiska  i Annę Gołaszewską z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs.

IRWŁ do KRIR w sprawie nowej listy nawozów

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przekazał Prezesowi KRIR Wiktorowi Szmulewiczowi pismo z informacją, że do Biura IRWŁ wpływają  głosy rolników oraz przedstawicieli producentów nawozów w sprawie konsultacji  w ramach przeglądu Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.

Rolnictwo w programie nauczania szkoły podstawowej

Mając na uwadze nadesłany do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia do programu nauczania szkoły podstawowej – tematyki z zakresu rolnictwa, w dniu 2 marca 2020 r. Zarząd KRIR zwracił się do Ministra Edukacji Narodowej o rozważenie możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany.

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza wniosek o podjęcie działań mających na celu zmianę procedury uzyskiwania paszportu dla bydła. Obecnie za doręczenie paszportu  w formie wysyłki pobierana jest opłata, gdy posiadacz zwierzęcia złoży w BP ARiMR oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie paszportu lub duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje