Wydarzenia-Publikacje

I  Posiedzenie w VI Kadencji Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  Powiatu  Brzezińskiego.   

W dniu 14 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach odbyło się I Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego. Obradom przewodniczył Eugeniusz Supera. Członek Zarządu Mariusz Cheba wręczył Członkom Rady Powiatowej zaświadczenia o wyborze na 4 letnią kadencję. Na posiedzeniu przeprowadzono wybory na Przewodniczącego i Delegata na Walne Zgromadzenie.

Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna

Oddajemy do rąk czytelników publikację poświęconą społecznym, ekonomicznym i środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce oraz głównym wyzwaniom związanym z transformacją rolnictwa w tym kierunku. Prezentowane opracowanie podsumowuje wyniki działań badawczych zaprojektowanych i zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla w okresie od listopada 2018 do marca 2019 roku.

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Piotrkowskiego

W dniu 14 sierpnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się I Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Piotrkowskiego. Obradom przewodniczył najstarszy wiekiem Członek Rady Powiatowej obecny na posiedzeniu Pan Józef Kotas. Przedstawiciel Zarządu - Pan Andrzej Komala wręczył zaświadczenia o wyborze Członkom Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego .

Apel IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie żółtej strefy w powiecie łowickim

Bronisław Węglewski, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. o wyznaczeniu na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim żółtej strefy ASF, która objęła obszar gmin: Chąśno, Kocierzew Południowy, Kiernozia oraz część gminy Łowicz tj. Świeryż  Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedzwiada, Klewków, Małszyce, Popów, Strzelcew.

Sierpniowe wydanie miesięcznika IRWŁ "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, w niedzielę, 28 lipca 2019 roku rolnicy z naszego województwa wybrali swoich przedstawicieli do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali, a także tym którzy zdecydowali się kandydować. Nowo wybranym członkom rad powiatowych, gratuluję. Wszystkim nam zależy na dobrej reprezentacji samorządu rolniczego z naszego regionu. W kolejnych dniach po wyborach (6-14 sierpnia) w 21 powiatach województwa łódzkiego odbyły się pierwsze rady powiatowe.

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego

 W dniu 7.08.2019 roku odbyło się I posiedzenia Rady Powiatowej VI kadencji 2019-2023 Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie.  Obrady otworzył najstarszy wiekiem Członek Rady Powiatowej IRWŁ Pani Elżbieta Kacprzak. Powitała przybyłych na posiedzenie Delegatów, a następnie przedstawiła proponowany porządek obrad. Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pan Jerzy Kuzański wręczył zaświadczenia o wyborze Członkom Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Kutnie.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje