Wydarzenia-Publikacje

Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 na terenie województwa łódzkiego

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2017 na terenie województwa łódzkiego dobiegł do końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiły się 72 gospodarstwa. Uroczyste podsumowanie piętnastej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło 4 lipca 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (gm. Ksawerów), gdzie dzięki gościnności dyrekcji szkoły odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017.

Wniosek IRWŁ do ministra infrastruktury i budownictwa

W imieniu Zarządu IRWŁ  Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa w związku z licznymi uwagami rolników zaniepokojonych zamykaniem i likwidacją przejazdów kolejowych na drogach wewnętrznych, które przechodzą przez tory magistrali kolejowej nr 130, łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Drogi te zapewniają rolnikom dojazd do pól w związku z tym Zarząd IRWŁ wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia utrzymania ww. przejazdów.

Sprawozdanie z działalności IRWŁ za miesiąc czerwiec 2017r.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne   i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego,  okołorolniczego.

Porozumienie IRWŁ z Politechniką Łódzką

28 czerwca 2017 roku  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pan Prezes IRWŁ - mgr Bronisław Węglewski wraz z panem mgr inż. Andrzejem Komalą - Wiceprezesem IRWŁ podpisali porozumienie z  Politechniką Łódzką - Wydziałem Bio­technologii i Nauk o Żywności, który reprezentowali pani prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału oraz pan  dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik - Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji. Na mocy porozumienia Izba będzie uczestnikiem niektórych projektów reali­zowanych przez Politechnikę Łódzką, mających na celu m.in.

Święto Buczkowskiej Truskawki

III Krajowe Święto Truskawki w Buczku - przypadające na ostatni weekend czerwca było świetną okazją do rozpoczęcia okresu wakacyjnego w miłej atmosferze. Jak co roku gorącym emocjom, wspaniałym wrażeniom nie było końca, a to za przyczyną wykonawców, którzy pojawili się na buczkowskiej scenie. Fantastyczna zabawa odbyła się w ramach Discopolowania z takimi zespołami jak: D-Bomb, Calibra, Andre, Playboys. Gorącą letnią atmosferę Buczkowskiej Truskawki do czerwoności rozpalili: Enej, Kate Rayan, No Mercy.

RADA POWIATOWA IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁASKU

Gmina Łask to gmina miejsko-wiejska położona w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie łaskim. Siedzibą naszej gminy jest miasto Łask. Mieszkańcy Gminy Łask stanowią 56% liczby mieszkańców powiatu łaskiego. Sąsiadujemy z powiatami: bełchatowskim, pabianickim, poddębickim, sieradzkim, wieluńskim oraz zduńskowolskim.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje