Wydarzenia-Publikacje

Spotkanie z Januszem Wojciechowskim w Buczku

W dniu 5 lipca 2020 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej  w Buczku Janusz Wojciechowski komisarz UE ds. rolnictwa spotkał się z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. W spotkaniu  również wzięli udział m.in. : Poseł na Sejm RP - Grzegorz Wojciechowski oraz Senator RP - Rafał Ambrozik, Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański, Starosta Powiatu Łaskiego – Piotr Wołosz. Moderatorem spotkania był Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Buczek – Bronisław Węglewski.

Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu

W dniu 3 lipca odbyła się Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu. Delegaci IRWŁ powiatu łowickiego spotkali się celem omówienia bieżących spraw dotyczących rolnictwa. Jednym z punktów posiedzenie było podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce członka Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu Pana Andrzeja Dałka, którego mandat wygasł w wyniku śmierci członka, wstąpienie Pana Tomasza Jakuba Dubiel, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym okręgu.

Rada Powiatowa IRWŁ w Zgierzu

Delegaci IRWŁ powiatu zgierskiego spotkali się na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku.  Tematem posiedzenia było:

- programy pomocowe dla rolników, które omówili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawiono realizację płatności pomocy suszowej, harmonogram naborów programów pomocowych – Młody Rolnik, Zalesianie itp.

- formy pomocy związane z wystąpieniem pandemii Corona – wirus przedstawiła przedstawicielka KRUS.

Formy te to: zasiłki chorobowe, ulgi, świadczenia opiekuńcze.

Nawałnice i grad - Zarząd IRWŁ o uruchomienie pomocy dla rolników

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie województwa łódzkiego (tj. nawalne ulewy, grad)  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego proszę o podjęcie działań mających na celu możliwość uruchomienia pomocy finansowej dla poszkodowanych rolników. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy z terenu gminy Brąszewice i Budziszewice wcześniej z gminy Cielądz i Tomaszów Mazowiecki, którzy wskutek ulewnych deszczy   i gradu ponieśli ogromne straty w uprawach rolnych głównie w plantacjach zbóż , kukurydzy i borówki.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego ws. uruchomienia procedur związanych z szacowaniem szkód

W związku z licznymi sygnałami od rolników z terenu powiatu tomaszowskiego (m.in. z gminy Budziszewice), dotyczącymi wystąpienia  w ostatnim czasie nawalnych i ulewnych deszczy powodujących  duże straty w uprawach rolnych szczególnie  w zbożach,   Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaapelował do Tobiasza Bocheńskiego - Wojewody Łódzkiego o podjęcie działań mających na celu możliwość uruchomienia procedur związanych z szacowaniem szkód.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje