Wydarzenia-Publikacje

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza wniosek o podjęcie działań mających na celu zmianę procedury uzyskiwania paszportu dla bydła. Obecnie za doręczenie paszportu  w formie wysyłki pobierana jest opłata, gdy posiadacz zwierzęcia złoży w BP ARiMR oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie paszportu lub duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

IRWŁ do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wniosków RP IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

W związku z wystąpieniem choroby zakaźniej – ptasiej grypy na obszarze m.in. powiatu łódzkiego-wschodniego, w  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego zwrócił się do Włodzimierza Skorupskiego Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  o udzielenie informacji w zakresie:

- procedur postępowania w sytuacji zidentyfikowania ogniska choroby w gospodarstwie

  rolnym;

- zasad handlu drobiem;

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego

Prezes Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy oraz w związku z licznymi sygnałami rolników, zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu:

- wyjaśnienie kwestii wyskości dopłat do  materiału siewnego za 2019r.  Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych informacji dotyczących kwoty oraz terminu wypłat dopłat do materiału siewnego. 

5 przypadek ptasiej grypy w Łódzkiem, IRWŁ ponownie apeluje do Wojewody o pilne spotkanie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bornisław Węglewski ponownie zwracił się do Pana Tobiasza  Adama  Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. Tematyka spotkania powinna dotyczyć trudnej sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem:

- sytuacji na rynku trzody chlewnej, w związku z zagrożeniem wirusem ASF, którego ogniska wykryto na terenie województwa mazowieckiego i ostatnio w województwie świętokrzyskim;

Sprawozdanie z działań  RP IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim dotyczących wirusa ASF

28 stycznia 2020r.

Udział Przewodniczącego Janusza Terki i delegatów izby rolniczej na posiedzeniu  Komisji Rozwoju Wsi Ochrony Środowiska Powiatu Piotrkowskiego dotyczącego skutecznej walki z ASF, które przekazali uczestniczącemu w obradach – Robertowi Telusowi Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje