Wydarzenia-Publikacje

Wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że w ciągu 7 dni wydaje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej - opinie w sprawie zakupu ziemi w obrocie prywatnym. Zapraszamy do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Północna 27/29 pok. 17.

Potrzebne dokumenty:

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

 W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieci z województwa łódzkiego mogą wyjechać na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Jedlcu – terminie od 30 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2018 r.

Część merytoryczna. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco interweniuje na rynkach rolnych.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje