Wydarzenia-Publikacje

Jest taki dzień...

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…” słowa tej pięknej kolędy zna każdy z nas, uświadamiają nam jak ważna jest ta noc oczekiwania i radosnej nowiny- noc narodzenia Pańskiego. Nazwana Wigilią Bożego Narodzenia - święto obchodzone przez wszystkich chrześcijan.

Polskie ryby mają głos!

Co jadano podczas staropolskiej wigilijnej wieczerzy? Na pewno ryby oraz raki, ale wyłącznie te z polskich stawów, rzek, jezior i oczywiście z Bałtyku. A dzisiaj? Dzisiaj możemy kupić mnóstwo innych gatunków ryb i owoców morza z całego świata, które na święta trafiają na nasze stoły. Jednak w ten szczególny świąteczny czas, może warto wrócić do naszych rybnych korzeni i do tradycji wigilijnego karpia?

Wniosek KRIR VI Kadencji o zmianę ONW

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 24 października 2019 r. w sprawie wniosku z pierwszego Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji o zmianę metod wyznaczania ONW i ich zasięgu, aby na słabych glebach nie uwzględniać intensywności produkcji zwierzęcej (Izba Rolnicza Województwa łódzkiego również przedstawiała taki wniosek), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 29 listopada 2019 r. poinformowało, że z uwagi na możliwe zmiany w sektorze rolnym, w kolejnej perspektywie finansowej UE (tj.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego   za miesiąc listopad 2019r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. wynosi  58,46 zł za 1q.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Komisji ds. Atatutu, Budżetu i Regulaminów

W dniu 29 listopada 2019r. w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 15 listopada 2019 r. oraz  proponowanymi  przeniesieniami  między grupami wydatków i planowanymi zmianami  w budżecie i planie finansowym na rok 2019. Członkowie Komisji ds.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje