Wydarzenia-Publikacje

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących zdrowego odżywiania

Dzięki współpracy Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach z  kołem miejsko-powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego realizowany jest cykl spotkań mających na celu popularyzację zdrowego odżywiania oraz zaopatrywania się w produkty rolne pochodzące z lokalnego rynku rolnego. W tym celu pracownik biura powiatowego IRWŁ w Skierniewicach Grażyna Olszewska wspólnie z pracownicą Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Katarzyną Żyszkowską prowadzą w gminach powiatu skierniewickiego cykl spotkań p

Wniosek Rady Powiatowej w Wieluniu o podjęcie działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP)

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przesłał wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktora Szmulewicza. Wniosek dotyczył podjęcia działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Zdaniem rolników może dojść do wielkiego konfliktu koncernu Monsanto produkującym genetycznie modyfikowane nasiona lub firmą Cargill dostarczającą towary dla przemysłu rolno-spożywczego.  Rolnicy uważają, że podpisanie ww.

Metodologia szacowania strat w rolnictwie

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące koniecznych zmian w metodologii szacowania strat w rolnictwie w dniu 22 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informacę, że po pięciu latach prowadzenia monitoringu suszy, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw przygotowano nowerozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego

W dniu 12 lipca 2016 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Św. Antoniego 41 o godz. 10:00 odbyło się II Posiedzenie RP IRWŁ w Tomaszowie Maz.
Głównymi tematami były:

1. Wykonywanie na drogach publicznych kontroli:

a) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych,

b) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu, lub przewozów na potrzeby własne,

Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016 na terenie województwa łódzkiego

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2016 na terenie województwa łódzkiego dobiegł do końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiło się 79 gospodarstw. Uroczyste podsumowanie przebiegu konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło 14 lipca 2016 r. w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje