Wydarzenia-Publikacje

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Komisji ds. Atatutu, Budżetu i Regulaminów

W dniu 29 listopada 2019r. w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 15 listopada 2019 r. oraz  proponowanymi  przeniesieniami  między grupami wydatków i planowanymi zmianami  w budżecie i planie finansowym na rok 2019. Członkowie Komisji ds.

IRWŁ do Ministra Rolnictwa i Ministra Środowiska w sprawie nieuprawnionego blokowania polowań

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Michałą Kurtyki - Ministra Klimatu w którym wyraża swój sprzeciw blokowaniu polowań zbiorowych przez osoby z tzw. „łódzkiego ruchu antyłowieckiego”. IRWŁ prosi również o interwecję.

Sieciowanie partnerów SIR

W dniach 26-27.11.2019r. w Łodzi (Hotel Ambasador Premium) przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli  w konferencji pn.: II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki i Grup Operacyjnych EPI, przedsiębiorcy, rolnicy, doradcy rolni, pracownicy CDR i WODR.

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzko-Wschodniego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisłąw Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim  skierował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację.

I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych VI kadencji

20 listopada 2019 r. odbyło się I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych VI kadencji. Głównym tematem dyskusji były propozycje zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Gośćmi spotkania byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje