Wydarzenia-Publikacje

Wyjazd studyjno-szkoleniowy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniach 31.05-2.06.2019 roku  grupa 75 rolników i producentów rolnych z województwa łódzkiego miała okazję uczestniczyć w wyjeżdzie studyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.  Rolnicy między innymi wzięli udział  w szkoleniu „Normy i wymogi wzajemnej zgodności  w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego”, a także zwiedzili Toruń oraz Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Marwit”. W czasie panelu szkoleniowego Prezes Izby Rolnicz

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

27 maja 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.  Najważniejsze zmiany w obrocie ziemią przedstawia Janusz Ciesielski Dyrektor OT KOWR Łódź.

Celem uchwalonej ustawy jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Uwaga! Zmiana druku listy poparcia kandydata w wyborach do izb rolniczych

W związku z wytycznymi Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 maja br., zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o izbach rolniczych, do zgłoszenia kandydata dołącza się listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.

W załącznikach nr 10 i 10a do uchwały nr 1/2019, wskazano, że na listach poparcia należy umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz podpis.

Ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady Powiatowej będący jednocześnie Członkiem Zarządu IRWŁ. W obradach uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście w osobach Pani Bożeny Cichowicz Kierownika Biura Powiatowego ARiMR oraz Pani Małgorzaty Chojeckiej Naczelnika w Biurze Powiatowym ARiMR.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje