Wydarzenia-Publikacje

Współpraca Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego działa na rzecz rolnictwa i rynków rolnych oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Dzięki inicjatywie IRWŁ, w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020 i w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, rolnictwo jest wyeksponowane jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego. Pozwoliło to na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwoju regionalnego. Aktywność samorządu rolniczego jest wielowymiarowa, m.in. określa ją art.

Posiedzenia Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – powiat łaski

W dniu 31 października 2017 r. w siedzibie budynku Urzędu Gminy Buczek odbyło się trzecie w tym roku Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łaskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Pan Bronisław Węglewski, który powitał serdecznie wszystkich zaproszonych gości.

Głównymi tematami spotkania były:

Wypłaty zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich.

Straty spowodowane klęskami żywiołowymi- pomoc finansowa z ARiMR.

Wniosek IRWŁ do KRIR - wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR w sprawie rozpatrzenie i dalszą realizację wniosków dotyczących: wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych ze względu na częste wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (liczne podtopienia), które uniemożliwiają rolnikom wjazd na pole. 

 

 

 

Wniosek IRWŁ do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację wniosków zgłoszonych przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej.

Wniosek IRWŁ do Wojewody w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w czerwcu 2017 roku

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego i Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Wojewody Łodzkiego Zbigniewa Rau o podjęcie inicjatywy mającej  na celu uruchomienie działań pomocowych jak w uchwale RM/129/2017 dla rolników z powiatu łódzkiego-wschodniego, łęczyckiego poszkodowanych w wyniku gradobicia w czerwcu 2017r.

Wniosek IRWŁ do Ministerstwa o podjęcie działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaka

W imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi w związku z licznymi sygnałami od rolników, szczególnie z powiatu sieradzkiego (tzw. zagłębia ziemniaczanego), z prośbą o podjęcie działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaka spowodowaną bardzo niską ceną. Obecna sytuacja na rynku zbytu ziemniaka budzi duży niepokój wśród producentów rolnych. Spowodowane to jest nadmierną podażą tego towaru.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje