Wydarzenia-Publikacje

Październikowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, Gratuluję Panu Wiktorowi Szmulewiczowi ponownego wyboru na Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, gratuluję również Członkom Zarządu, a szczególnie Pani Jolancie Nawrockiej - Delegatce Wielkopolskiej Izby Rolniczej - pierwszej kobiecie, która zasiada we władzach Krajowej Rady Izb Rolniczych. Miło mi również poinformować, że w czasie I Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich – 15 października

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło 15 października każdego roku, jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W rezolucji A/RES/62/136 z 18 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ nakłania państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze. Zaleca włączanie tej problematyki do krajowych, regionalnych i globalnych strategii rozwoju.

IRWŁ w sprawie zmniejszenia minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisłąw Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza z wnioskiem rolników z powiatu wieluńskiego. Zwrócił się w nim o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha w przypadku zbóż co najmniej o 30%. Tegoroczna susza dotknęła również rolników z terenu powiatu wieluńskiego. W tym roku rolnicy wysiewają bardzo drobny materiał siewny (MTN jest mniejsza).

Uroczyste otwarcie biura Powiatowego IRWŁ w Opocznie z udziałem Ministra Rolnictwa

W dniu  4.10.2019 odbyło się w Opocznie posiedzenie z uroczystym otwarciem Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Otwarcia poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski,  Bronisław Węglewski – Prezes  IRWŁ oraz Marian Kacprzak- Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie. Po uroczystym otwarciu biura odbyło się posiedzenie delegatów IRWŁ z udziałem zaproszonych gości m.in.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 02 października 2019 roku odbyło się drugie w tej kadencji  posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Paweł Sikora. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: p. Danuta Kuśmierczyk –przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Głównym tematem spotkania było:

Wnioski RP IRWŁ w Pajęcznie i w Wieluniu wysłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz w Wieluniu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą  o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu sprawdzenia czy nie ma zmowy cenowej w sprawie skupu i sprzedaży bydła.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje