Wydarzenia-Publikacje

Kwietniowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, To wydanie W NOWEJ ROLI jest wyjątkowe z dwóch powodów. Pierwszy to jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z którym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współdziała od lat. Muszę zaznaczyć, że bardzo cenimy sobie tę współpracę z Panią Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi Anną Bieniawską. Również Izbie bliska jest idea solidarnej, wzajemnej pomocy „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, która przyświeca Towarzystwu.

Szkolenia organizowane przez Radę Powiatową IRWŁ w Skierniewicach

W dniu 25.03.2017 roku Rada wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Skierniewicach zorganizowała spotkanie dla posiadaczy Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Prelekcję przeprowadziła Pani Irena Babik - wykładowca z PWSZ w Skierniewicach. Współorganizatorem spotkania była przedstawicielka Stowarzyszenia „RAZEM DLA SKIERNIEWIC” Barbara Bajon. W trakcie spotkania omówione zostały Nowe Zasady Zdrowego Żywienia „PIRAMIDA ŻYWIENIOWA".

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego i popiera wszelkie inicjatywy społeczności środowisk rolniczych.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli

 W dniu 31 marca 2017 roku, w sali konferencyjnej KRUS w Zduńskiej Woli odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Województwa Łódzkiego  Powiatu Zduńskowolskiego.  W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:  Adam Synowiec - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Grażyna Czyżak – Z-ca Dyrektor ARR w Łodzi, Łukasz Gędek - Kierownik Placówki Terenowej  KRUS w Zduńskiej Woli, Marta Misiak Z-ca Dyrektora PUP, Piotr  Kociołek – IRWŁ, Prezes Sam-Rol oraz delegaci i rolnicy z terenu. W proponowanym porządku posiedzenia omawiano m.in.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Sieradzkiego

W dniu 20 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Goszczanów odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu – Jan Kołodziejczyk, witając zaproszonych gości, delegatów rady powiatowej oraz rolników.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje