Wydarzenia-Publikacje

Ewa Bednarek - Członek zarządu IRWŁ w Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin przy KRIR

5 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W trakcie obrad przyjęto także nowy regulamin prac. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została po raz kolejny Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska  z Mazowieckiej IR.

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski na posiedzeniu Copa-Cogeca

W dniu 5 listopada 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pan Bronisław Węglewski. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego posiedzenia odbyła się debata na temat wkładu sektora baraniego w walkę ze zmianami klimatu.

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu zwiększenie limitu na dofinansowanie ubezpieczeń z dopłatą upraw od ryzyka suszy. Drugi wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu zarezerwowanie kwoty na pomoc de minimis w okresie budżetowania.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 05 listopada 2019 roku odbyło się trzecie w tej kadencji  posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Paweł Sikora. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: p. Barbara Olech – przedstawiciel PGE GIEK  SA KWB Bełchatów , p. Zbigniew Wiaderny –przedstawiciel PGE GIEK SA KWB Bełchatów.

Głównym tematem spotkania było:

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc październik 2019r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. wynosi  58,46 zł za 1q.

Bronisław Węglewski - Prezes IRWL na posiedzeniu COPA COGECA

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski udał się dzisiaj do Brukseli na posiedzenie COPA COGECA oraz posiedzenie Komisji Europejskiej, gdzie będzie reprezentował interesy polskich rolników. W czasie 2-dniowego posiedzenia omawiane będą sprawy rolnictwa i przyszłości funduszy Unii Europejskiej związanych z rolnictwem.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje