Wydarzenia-Publikacje

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku

Dnia  21 października  2019r.  odbyło się II/VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ  Powiatu Łaskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku – Pan Bronisław Węglewski. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Panią Aleksandrę Kolasę Kierownik KRUS w Łasku, Pana Marcina Suk-Błoński Kierownika BP AR i MR powiatu łaskiego oraz Pana Sławomira Borkowskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku. 

IRWŁ do KRIR w sprawie hodowców drobiu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację. Wniosek Rady dotyczy hodowców drobiu, którzy domagają się równego traktowania w otrzymaniu dofinansowania w ramach nowego PROW-u. W ramach PROW 2014-2020 przeznaczono znaczne środki finansowe na działania zarówno w sektorze działań informacyjnych i promocyjnych, pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Wnioski Rady powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie skierował do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych pismo z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację. Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie podtrzymuje wniosek złożony na I/VI Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 4.09.2019r. o całkowitą likwidację pogłowia dzików  w Polsce ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa choroby ASF.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Wieruszowskiego

Dnia  10 października  2019r. w Wieruszowie odbyło się II/VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiatu Wieruszowskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieruszowie – Pan Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Adama Michasia – Członka Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pana Adama Nowaka – Zastępcę Dyrektora  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz  Pana  Daniela Grzesiaka  – Z-cę Kierownika BP ARiMR w Wieruszowie.

Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 na terenie województwa łódzkiego

Zakończona została tegoroczna edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 na terenie województwa łódzkiego dobiegł do końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiło się 75 gospodarstw. Uroczyste podsumowanie siedemnastej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło 18 października w Łodzi, podczas targów Natura Food & Be Eco, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje