Wydarzenia-Publikacje

PIsmo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR w sprawie skrócenia okresu karencji obowiązywania umów ubezpieczeniowych

Szanowny Panie Prezesie, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, mając na uwadze liczne sygnały od rolników, proszę o pilne podjęcie działań mających na celu skrócenie okresu karencji obowiązywania umów ubezpieczeniowych do 7 dni. Obecny 14-dniowy termin karencji od podpisania umowy powoduje, że rolnik pomimo posiadania polisy nie otrzyma odszkodowania z uwagi na wystąpienie szkody spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi np. w 10 dniu od podpisania umowy.

Z poważaniem 

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Pismo IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie uruchomienia procedury szacowania strat

 Szanowny Panie Wojewodo, W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego mając na uwadze  sygnały od rolników  proszę o uruchomienie procedury związanej ze szacowaniem strat, które wystąpiły w oziminach, uprawach sadowniczych i plantacjach truskawek. W ostatnich dniach na terenie kraju a także w województwie łódzkim  wystąpiły spadki temperatury poniżej zera oraz opady śniegu. W produkcji roślinnej (tj. oziminach i rzepaku) oraz plantacjach sadowniczych i plantacjach truskawek  obserwujemy negatywne skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Spotkanie izb rolniczych w Olsztynie

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Olsztynie odbyło się coroczne spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. W pierwszym dniu spotkania rozmawiano na temat przepisów ustanawiających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, omówiono stan zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i planowane zmiany ustaw o ustroju rolnym i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także przedstawiono zmiany obszarów OSN i wymogi dla rolnictwa z tym związane.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie podczas którego uczestniczyli: Pani Danuta Dobiegała – Urząd Gminy Kutno, Pani Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Pani Jagoda Perliceusz- Biazik – Biuro Regionalne  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Pan Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Pani Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno, , Pan Sławomir Lipski – Urząd Miejski w  Krośniewicach.

Puchary Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na Targach AGROTECHNIKA w Bratoszewicach

Targi Rolne AGROTECHNIKA w Bratoszewicach mają już 25 lat.Podczas uroczystego otwarcia w sobotę 22 kwietnia 2017 roku z okazji jubileuszu Włodzimierz Lewandowski, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – organizatora targów – dziękował honorowym gościom, wystawcom i zwiedzającym za lata dobrej współpracy. Przedstawiciele instytucji - między innymi Jerzy Kuzański - Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - i wystawców, którzy najdłużej są związani z  AGROTECHNIKĄ otrzymali z rąk dyrekcji ŁODR ryciny przedstawiające s

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje