Wydarzenia-Publikacje

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2019r.

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. W związku z wprowadzonymi zmianami Prawa Łowieckiego, Inwentaryzację zwierzyny przeprowadzają dzierżawcy obwodów – danego koła łowieckiego. Przy dokonywaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać nadleśniczowie oraz przedstawiciele izb rolniczych.

Posiedzenie Rady powiatowej IRWŁ w Kutnie

W dniu 12 marca  2019  roku  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.  Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni  goście:  Pan Andrzej Górczyński- Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Nykiel - Prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Buraka Cukrowego, Pan Artur Sieńkowski - Dyrektor  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  „TUW” w Kutnie.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników  

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

w Szklarskiej Porębie – w terminie od 30 czerwca 2019 r. do 20 lipca 2019 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),

w Jedlcu – terminie od 29 lipca 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

IRWŁ w sprawie zasiłku chorobowego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące podjęcia działań w sprawie zwiększenia zasiłku chorobowego (wynoszącego od 9 lat w niezmienionej wysokości 10 zł za dzień) dla rolników oraz niepobierania składki wypadkowej w czasie, kiedy rolnik przebywa na zwolnieniu lekarskim

 

 

 

                                           

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje