Wydarzenia-Publikacje

IRWŁ do KRIR w sprawie spółek wodnych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza prośbę o podjęcie działań mających na celu zmianę kryteriów dostępu ( z min. 2,5 punktu na 2,0 punkty)  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, którym celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Odpowiedź Wojewody Łódzkiego na pisma IRWŁ w sprawie działań w walce z wirusami: ASF, ptasiej grypy i COVID-19

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, w piśmie z dnia 17 marca 2020 roku, na wniosek rolników i delegatów IRWŁ zwrócił się do Pana Tobiasza Bocheńskiego - Wojewody Łódzkiego z prośbą  o informację na temat podejmowanych działań w walce o zabezpieczenie województwa łódzkiego przed wirusem ASF i wirusem ptasiej grypy. Poprosił również o informację czy województwo łódzkie jest przygotowane na wypadek wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolniczej – jak zabezpieczyć gospodarstwo i zwierzęta hodowlane?  Prezes IRWŁ w piśmie z dnia 6 kwietnia br.

Noszenie maseczki ochronnej w gospodarstwie rolnym

Resort rolnictwa informuje, że obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu. Rozporządzenie, które wprowadza od 16 kwietnia 2020 r. obowiązek zakrywania nosa i ust, stanowi między innymi o wykonywaniu tego obowiązku w miejscach ogólnodostępnych, za które uznać należy miejsca o publicznym charakterze tj. dostępne dla nieograniczonej liczby osób, np. obiekty handlowe i usługowe.

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na 1 czerwca 2020 r. na terenie kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Radosnego Alleluja!

Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym czasie Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu Zarządu IRWŁ, pracowników naszych biur oraz swoim, życzę Państwu radości, pogody ducha, a przede wszystkim zdrowia i pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech te Święta Wielkanocne będą nam się kojarzyć ze światłem nadziei na przyszłość.

Radosnego Alleluja!

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje