Wydarzenia-Publikacje

Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 na terenie województwa łódzkiego

Zakończona została tegoroczna edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 na terenie województwa łódzkiego dobiegł do końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiło się 75 gospodarstw. Uroczyste podsumowanie siedemnastej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło 18 października w Łodzi, podczas targów Natura Food & Be Eco, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019.

Październikowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, Gratuluję Panu Wiktorowi Szmulewiczowi ponownego wyboru na Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, gratuluję również Członkom Zarządu, a szczególnie Pani Jolancie Nawrockiej - Delegatce Wielkopolskiej Izby Rolniczej - pierwszej kobiecie, która zasiada we władzach Krajowej Rady Izb Rolniczych. Miło mi również poinformować, że w czasie I Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich – 15 października

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło 15 października każdego roku, jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W rezolucji A/RES/62/136 z 18 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ nakłania państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze. Zaleca włączanie tej problematyki do krajowych, regionalnych i globalnych strategii rozwoju.

IRWŁ w sprawie zmniejszenia minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisłąw Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza z wnioskiem rolników z powiatu wieluńskiego. Zwrócił się w nim o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha w przypadku zbóż co najmniej o 30%. Tegoroczna susza dotknęła również rolników z terenu powiatu wieluńskiego. W tym roku rolnicy wysiewają bardzo drobny materiał siewny (MTN jest mniejsza).

Uroczyste otwarcie biura Powiatowego IRWŁ w Opocznie z udziałem Ministra Rolnictwa

W dniu  4.10.2019 odbyło się w Opocznie posiedzenie z uroczystym otwarciem Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Otwarcia poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski,  Bronisław Węglewski – Prezes  IRWŁ oraz Marian Kacprzak- Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie. Po uroczystym otwarciu biura odbyło się posiedzenie delegatów IRWŁ z udziałem zaproszonych gości m.in.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 02 października 2019 roku odbyło się drugie w tej kadencji  posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Paweł Sikora. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: p. Danuta Kuśmierczyk –przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Głównym tematem spotkania było:

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje