Wydarzenia-Publikacje

,,Wyznaczanie powierzchni PEG” - szkolenie zorganizowane przez RP IRWŁ w Łęczycy

W dniu 6 października 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęczycy odbyło się szkolenie na temat: ,,Wyznaczania powierzchni PEG”. Pani Małgorzata Gabryelczak - Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy zorganizowała szkolenie z uwagi na zgłaszane przez  Radę wnioski i liczne sygnały płynące od rolników o  potrzebie wyjaśnienia zasad funkcjonowania systemu identyfikacji i lokalizacji działek rolnych LPIS. Szkolenie poprowadzili: Barbara Lewandowska – Kierownik, Wojciech Wybór - Naczelnik oraz Marcin  Łuczak z Biura Kontroli na Miejscu z ARiMR w Łodzi.

KE: konsultacje - jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym?

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Komisja zwraca się do rolników, obywateli i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada. Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na

Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej - październikowe wydanie W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, co roku, 15 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej. Datę tę ogłosiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z grudnia 2007 r. W dokumencie podkreślono, że w wielu częściach świata to kobiety zajmują się uprawą i hodowlą, zapewniając żywność, wodę i opał swoim rodzinom. My w Polsce doceniamy ogromny wkład kobiet w rozwój gospodarstw rolnych, a także w scalanie i pielęgnację rolniczych rodzin. O tak ważnej roli kobiet z obszarów wiejskich, a także ich udziale w m.in.

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Rolniczej Ameryka Północna i Unia Europejska

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy i jest okazją do spotkań oraz wymiany doświadczeń rolników z całego świata. 38. edycja konferencji odbyła się w tym roku w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w dniach 3 -4 października. Wśród panelistów i specjalistów z Unii Europejskiej był przedstawiciel Polski, ekspert Komisji Rolnictwa w UE - Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Działania IRWŁ - wrzesień 2017

Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie.

NABÓR ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE - pn. „Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich”

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w szkoleniu pn. „Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich”. Szkolenie skierowane jest do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członkowie KGW, Izb Rolniczych. Rezultatem bezpośrednim będzie przeszkolenie 440 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe umiejętności na temat działań z których lokalne społeczności mogą skorzystać.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje