Wydarzenia-Publikacje

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 4 kwietnia 2016r.  odbyło się szóste w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach. W posiedzeniu brali udział delegaci  oraz zaproszeni goście:  Ewa Bednarek - Członek Zarządu IRWŁ, Piotr Polak Poseł na Sejm RP,  Radosław Arkusz Kierownik ARiMR. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:

Kwietniowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo,

Przedstawiając kolejny numer naszego miesięcznika, mam nadzieję na  dalszą współpracę i zachęcam Państwa do współredagowania tego wydawnictwa. Zależy nam na głosie z terenu, ponieważ chcielibyśmy na łamach W NOWEJ ROLI promować cenne i potrzebne inicjatywy lokalnych samorządów i społeczności. Polska, łódzka wieś zmienia się i nowocześnieje, chcemy to pokazywać  i zachęcać innych do podobnych działań. Czekamy na Państwa opinie i sugestie.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego

Dnia 15.03.2016r. odbyło się I posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszów Maz. IRWŁ Dariusz Kowalczyk.

W posiedzeniu brali udział delegaci oraz zaproszeni goście.

Głównymi tematami były:

  • Informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tomaszowskim – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. Inspektor Gabriel Olejnik.

 

Adam Michaś - delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na posiedzeniu grupy roboczej Copa-Cogeca „Ryby”

 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Wśród tematów podjętych podczas zebrania znalazły się: wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy roboczej; informacje na temat komitetów doradczych w sektorze ryb; unijne polityki w zakresie rybołówstwa; informacje na temat pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Adam Michaś- Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Uwaga na terminy

Warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z 03.09.2015r. sygn.akt SA/Ke 422/15 w sprawie postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K.  w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na 2014.

 

Jak prawidłowo dochować terminów wskazanych w pouczeniu

Często spotykam się z problemem jaki mają rolnicy w prawidłowym zinterpretowaniu pouczenia zawartego w piśmie - rozstrzygnięciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawiającym przyznania pomocy finansowej ze środków UE w ramach dostępnych programów – np. Modernizacja gospodarstw rolnych. W piśmie będącym rozstrzygnięciem znajduje się pouczenie następującej treści:  „od niniejszego pisma wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje