Wydarzenia-Publikacje

Pismo IRWŁ do Wojewody Łódzkiego - podejmowane działania - ASF, ptasia grypa, koronawirus

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego pismo z prośbą  o informację na temat podejmowanych działań w walce o zabezpieczenie województwa łódzkiego przed wirusem ASF i wirusem ptasiej grypy. Poprosił również o informację czy województwo łódzkie jest przygotowane na wypadek wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolniczej – jak zabezpieczyć gospodarstwo i zwierzęta hodowlane?   

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

COVID-19 a postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać. Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny.

Marcowe wydanie miesięcznika "w nowej roli"

Szanowni Państwo,  Zapraszam do lektury marcowego wydania „W NOWEJ ROLI”. Szczególnie zachęcam Państwa do przeczytania artykułów na temat działalności samorządu rolniczego województwa łódzkiego, które publikujemy na stronach: 6 i 7 oraz 8 i 9. Przedstawiamy w nich wydarzenia i działania IRWŁ w minionym miesiącu. Niestety był to trudny okres, szczególnie dla naszych drobiarzy. Kolejne przypadki ptasiej grypy zostały zdiagnozowane na terenie województwa łódzkiego. Wszystkie dotychczasowe przypadki dotyczyły ferm kaczek.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje