Wydarzenia-Publikacje

Będziemy bronić interesu polskiego rolnika…- wywiad z Bronisławem Węglewskim - Prezesem IRWŁ

Redakcja: Panie Prezesie to już dwa lata, półmetek kadencji…

Bronisław Węglewski: Już? Rzeczywiście, czas szybko mija…  11 lipca 2015 roku Walne Zgromadzenie powierzyło mi tę zaszczytną funkcję, kolejny raz dziękuję za zaufanie. Jednocześnie dziękuję poprzedniemu Zarządowi, wszystkim Zarządom od 1999 i wszystkim Delegatom zaangażowanym w rozwój Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za pracę na rzecz rolników i rolnictwa naszego województwa. 

Lipcowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, 2 lata temu, 11 lipca 2015 roku, Walne Zgromadzenie powierzyło mi zaszczytną funkcję Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,  kolejny raz dziękuję za zaufanie, tym bardziej, że Zarząd IRWŁ 10 czerwca tego roku otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia IRWŁ V kadencji. Jednocześnie z okazji 20-lecia samorządu rolniczego na ziemiach polskich dziękuję poprzedniemu Zarządowi, wszystkim Zarządom od 1999 i wszystkim Delegatom zaangażowanym w rozwój Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za pracę na rzecz rolników i rolnictwa naszego województwa.

Jubileuszowe posiedzenie IRWŁ powiatu skierniewickiego

W dniu 30.06.2017. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie odbyło się uroczyste Jubileuszowe posiedzenie Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego powiatu skierniewickiego.  Okazją spotkania było XX-lecie reaktywowania Izby Rolniczej Województwa Skierniewickiego, która rozpoczęła swoją działalność wiosną 1997 roku. W  wyniku reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 r. straciła status Izby Rolniczej Województwa Skierniewickiego a jej następcą prawnym została Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego , która objęła swoim zasięgiem teren województwa łódzkiego.

Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 na terenie województwa łódzkiego

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2017 na terenie województwa łódzkiego dobiegł do końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiły się 72 gospodarstwa. Uroczyste podsumowanie piętnastej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło 4 lipca 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (gm. Ksawerów), gdzie dzięki gościnności dyrekcji szkoły odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017.

Wniosek IRWŁ do ministra infrastruktury i budownictwa oraz odpowiedzi

W imieniu Zarządu IRWŁ  Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa w związku z licznymi uwagami rolników zaniepokojonych zamykaniem i likwidacją przejazdów kolejowych na drogach wewnętrznych, które przechodzą przez tory magistrali kolejowej nr 130, łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Drogi te zapewniają rolnikom dojazd do pól w związku z tym Zarząd IRWŁ wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia utrzymania ww. przejazdów.

Sprawozdanie z działalności IRWŁ za miesiąc czerwiec 2017r.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne   i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego,  okołorolniczego.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje