IRWŁ do KRIR w sprawie bezpłatnego odbioru agrowłókniny

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, szczególnie z powiatu sieradzkiego – (tzw. zagłębia ziemniaczanego), skierował do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza wniosek o ponowne podjęcie działań mających na celu bezpłatny odbiór agrowłókniny od rolników. Producenci rolni mają duży problem ze zbyciem agrowłókniny ze względu na jej łatwopalność. Niestety nikt nie chce jej odbierać, a jeśli już znajdzie się taka firma, to koszt odbioru wynosi ok 1000 zł za tonę. 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

Ogłoszono VII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.

Wniosek o zwiększenie limitu środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w nawiązaniu do wcześniej sygnalizowanego przez samorząd rolniczy niedostatecznego zapewnienia w budżecie państwa na 2021 rok środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych, o zwiększenie limitu środków na ten cel.

Wniosek IRWŁ - rozszerzenie płatności dobrostanowej na inne gatunki zwierząt dopiero w nowym PROW

W odpowiedzi na pismo KRIR  w sprawie rozszerzania płatności dobrostanowej na pozostałe gatunki zwierząt (tzn. innych niż świnie, krowy, owce) - wniskowała o to Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pismie z dnia 20 kwietnia 2021 r. informuje co następuje:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS