Interpretacja w sprawie przyznawania płatności ekologicznych do "ugoru z uprawą"

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 15 marca 2023r., na wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych o objecie płatnością ekologiczną 4% gruntów ugorowanych przymusowo w ramach wypełniania normy GAEC 8, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla poinformowała pismem z 18 maja 2023 r., że przekazano do centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniższą interpretację przepisów w sprawie przyznawania płatności ekologicznych do powierzchni deklarowanych jako „ugór z uprawą”.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 10 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Sadkowice  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Powiatowej oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Sadkowice Karolina Kowalska, Kierownik BP ARiMR w Rawie Mazowieckiej Bożena Cichowicz, Naczelnik BP ARiMR Małgorzata Chojecka oraz pracownicy PT KRUS w Rawie Mazowieckiej Adam Tomczyk i Katarzyna Czech, Członek Zarządu IRWŁ Jacek Ossowicz oraz rolnicy z terenu powiatu rawskiego.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego

Dnia 15 maja 2023r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego w siedzibie Urzędu Gminy Buczek. Posiedzenie otworzył Prezes IRWŁ -  Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego Bronisław Węglewski witając zaproszonych gości; Kierownika ARiMR Marcina Błoński-Suk i  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku Sławomira Borkowskiego oraz delegatów RP.

Potrzebne badania laboratoryjne zboża w portach 24/7

W związku z niepokojącymi informacjami napływającymi od rolników, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 maja 2023 r. Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi Roberta Telusa o postawienie służb Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w stan wyższej gotowości, aby laboratoria badające zboże w portach były przygotowane do przeprowadzania kontroli przez siedem dni w tygodniu i przez całą dobę, do czasu rozwiązania problemu nadmiaru zbóż w magazynach i na rynku.

XVI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

11 maja 2023 r. w Parzniewie odbyło się ostatnie Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi spotkania byli: Janusz Kowalski - Sekretarz Stanu w MRiRW, Waldemar Humięcki - Dyrektor Generalny KOWR, Jacek Paziewski - Zastępca Prezesa KRUS oraz Jacek Malicki - Dyrektor Oddziału Mazowieckiego KOWR.

Krajowa Rada Izb Rolniczych podczas XVI Posiedzenia przyjęła następujące stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Komisja okręgowa - wybory do izb rolniczych

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory do izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka - 11 osób.

Komisje okręgowe - 5-7 osób

oraz 

komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS