Konsultacje publiczne nt. WPR

2 lutego 2017 r. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Potrwają one od 2 lutego do 2 maja 2017 r.

Kwestionariusz dostępny pod linkiem:

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”

2 lutego 2017 r. w Brukseli miało miejsce posiedzenie Grupy Roboczej Komitetów Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”. W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Adam Stępień, Wiceprzewodniczący grupy. Z perspektywy merytorycznej posiedzenie poświęcone było w głównej mierze dyskusji przygotowawczej do opracowania stanowiska Copa-Cogeca do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw.

Czwarte posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Czwarte posiedzenie ŁZ PDO odbyło się 1 lutego 2017 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Przewodniczacy ŁZ PDO Przemysław Majchrowski przedstawił sprawozdanie z realizacji programu PDO w 2016 roku. Omówił podział i zakres badań, sposoby upowszechniania wyników oraz opracowania publikatorskie. Prowadzący podkreślił, że w porozumieniu z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego - wydawcą poczytnego periodyku „W Nowej Roli”, informacje o odmianach testowanych w ramach systemu PDO można znaleźć na łamach wspomnianego wydawnictwa.

Samorządowcy unijni za propagowaniem zakupów lokalnej i regionalnej żywności

Według samorządowców z UE trzeba rozwijać systemy rolnicze o małej skali. Unijni samorządowcy zaapelowali o plan działania na rzecz zrównoważonej żywności. UE jest obecnie największym eksporterem produktów rolnych na świecie - wskazują.  Komisja Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów (KR) opowiedziała się za wypracowaniem koncepcji polityki UE dotyczącej zrównoważonej żywności.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS