Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje współpracę z Microsoft

Współpraca pomiędzy ARiMR a Microsoft przewiduje realizację projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii mobilnych. Celem porozumienia jest budowanie kompetencji w ramach rozwoju aplikacji mobilnych oraz najnowszych mechanizmów bezpieczeństwa w infrastrukturze IT. Prowadzenie wspólnych działań będzie możliwe dzięki powołaniu Centrum Kompetencyjnego - ośrodka transferu wiedzy i technologii.

Usługi związane z utylizacją padłych zwierząt w 2017 roku

11 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2017 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Stans Sp. z o.o. Sp. k.; Energoutil Sp. z o.o. ; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J. ; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.

Usuwanie drzew i krzewów: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249), będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.  
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Rolnicy z województwa łódzkiego na "Zielonym Tygodniu" w Berlinie

Dzisiaj rozpoczął się Internationale Grüne Woche Berlin (Berliński Międzynarodowy Zielony Tydzień), w skrócie Grüne Woche (Zielony Tydzień). Wydarzenie w Berlinie to cykliczna impreza targowa organizowana od 1926 w styczniu na terenach Targów Berlińskich. Obecnie jest to największa ekspozycja w świecie z zakresu żywności, rolnictwa i ogrodnictwa. Cieszy się dużym zainteresowaniem polskich wystawców i zwiedzających z Polski. Podczas targów wystawcy mają możliwość prowadzenia sprzedaży własnych wyrobów.

Styczniowy numer miesięcznika W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, 10 grudnia 2016 roku odbyło się IV w V kaden­cji Walne Zgromadzenie IRWŁ na któ­rym przedstawiciele rolników z całego województwa dyskutowali o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Podjęto wnioski z którymi można zapoznać się w artykule na stronie 8 naszego miesięcznika. Wnioski te zostały wy­słane do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wojewody Łódzkiego i do Ministerstwa Rolnictwa w celu realizacji. Od 1 stycznia 2017 roku weszło w życie szereg przepisów wprowadzają­cych bezpośrednią sprzedaż od rolni­ka przetworzonych produktów roślin­nych i zwierzęcych.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A). Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS