Zakład drobiu już od jednej sztuki? wniosek o pilną zmianę przepisów

W dniu 8 lutego 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, inistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilną interwencję w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Komisja PE przyjmuje zdroworozsądkowe środki w odpowiedzi na kryzys na rynku nawozów

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego głosowała nad projektem rezolucji uzupełniającej listopadową rezolucję Komisji komunikacja w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wyraźną większość głosów za przyjęciem rezolucji w komisji i przegłosowanie proponowanych środków.

Potrzebne są pilne działania stabilizujące dochody rolników - wniosek Prezesa KRIR

W dniu 3 lutego 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilne podjęcie działań mających na celu stabilizację dochodów rolników z powodu zmienności cen na rynkach rolno-spożywczych.

Działania izby rolniczej – styczeń   2023

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji według ich kompetencji.

IRWŁ do KRIR w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR z prośbą o interwencję w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka w mleczarniach. W województwie łódzkim OSM Radomsko obniżyło cenę skupu aż o 50 groszy za litr, a inne mleczarnie podobnie obniżyły ceny. Tak drastyczne obniżki i zejście poniżej 2,00 zł za litr mleka dla rolnika będzie skutkować nieopłacalnością produkcji mleczarskiej, a co za tym idzie likwidacją stad krów mlecznych przez rolników i brakiem krajowego mleka w sklepach.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS