O drugiej dopłacie do materiału siewnego

Realizując wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć, 23 czerwca 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o jednoznaczną interpretację, czy jeśli rolnik wysiał materiał jesienią, a uprawy wymarzły i siał ponownie używając materiału kwalifikowanego czy elitarnego - na oba może dostać dopłatę?

Zniesienie ceł na nawozy mineralne

22 czerwca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 29 kwietnia 2016 r. informujące o omówionych na grupie roboczej COPA "międzynarodowe aspekty w rolnictwie" staraniach przedstawicieli Stowarzyszenia Rolników Irlandzkich (IFA) w kierunku zniesienia ceł na nawozy mineralne i możliwościach jakie daje zniesienie ceł w obniżeniu kosztów produkcji.

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W dniu 20 czerwca 2016 r. przekazane zostały Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju uwagi do obowiązującej ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, które wpłynęły zarówno z wojewódzkich izb rolniczych jak i z sektora bankowego, z którego usług rolnicy korzystają przy zakupie ziemi.

Sulejowskie Dni Pola

17 czerwca 2016 roku odbyły się VI Dni Pola w COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, która była głównym organizatorem wydarzenia. Instytucjami współpracującymi przy organizacji wydarzenia były:  ARR, ANN, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, ŁODR w Bratoszewicach o/Piotrków Tryb., WIORiN w Piotrkowie Tryb., oraz firmy hodowlane, chemiczne, nasienne i rolnicze. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta powiatu piotrkowskiego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS