Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

19 maja 2021 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w konferencji podsumowującej projekt  „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.  Raport zawiera opis przeprowadzonych działań edukacyjnych, waloryzuje ich efektywność, ale również wskazuje na stan wiedzy i świadomości rolników, stopień skomplikowania i przestrzegania Programu azotanowego oraz kształtujące się w jego zakresie potrzeby.

Wypowiedźi Prezesa Szmulewicza 

Studia podyplomowe IERiGŻ

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych. 

Ujednolicenie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji - stanowisko MRiRW

Odpowiadając na wniosek zgłoszony na Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem epidemiologicznym, objęcie izolacją, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informację”

Wniosek o wcześniejsze emerytury dla rolników

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie podczas prac nad zmianą ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzenia przepisów, które umożliwią przejście na emeryturę po opłaceniu 100 składek emerytalno-rentowych, niezależnie od osiągniętego wieku, natomiast rolnikom, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 25 lat na otrzymanie emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich składek.

Niepewna sytuacja rolników w związku z budową CPK

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2021 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego w związku z przedłużającą się niepewną sytuacją rolników, których gospodarstwa znajdują się na terenie objętym planowanymi inwestycjami związanymi z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak wiadomo ogólnodostępnych informacji w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka ma wykupić nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżące między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew.

Czy będziemy zaprawiać nasiona rzepaku?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 18 maja 2021 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o czasowe zezwolenie na stosowanie zaprawy nasiennej z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku ozimego, w kampanii siewnej 2021 r. Wprowadzenie, wzorem lat ubiegłych, derogacji na neonikotynoidy przyczyni się do skuteczniejszej ochrony upraw rzepaku ozimego zarówno przed szkodnikami m.in. śmietką kapuścianą, jak i chorobami grzybowymi, które głównie atakują młode rośliny rzepaku.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS