Wydarzenia-Publikacje

XII w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 01.03.2017r.  odbyło się XII/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach. W związku z kończącymi się dziesięcioletnimi umowami dzierżawy Kół Łowieckich. Rada Powiatowa IRWŁ w Poddębicach spotkała się aby ocenić działalność Kół Łowieckich na terenie powiatu poddębickiego. Podczas dyskusji członkowie Rady przytaczali liczne przykłady ze swoich doświadczeń w kontaktach z kołami łowieckimi przy szacowaniu szkód w użytkach zielonych i uprawach rolnych. Rozmawiano o naborze wniosków: od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc luty   2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd IRWŁ na bieżąco współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  W omawianym okresie Zarząd IRWŁ na wniosek obwodów łowieckich po zasięgnięciu opinii miejscowej Rady Powiatowej IRWŁ wydał opinie  w sprawie dzierżawy obwodów  łowieckich.

Program Rabat Rolniczy otwarty dla członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, spółką SAM-ROL a spółką Rabat Rolniczy  w lutym br., każdy rolnik z województwa łódzkiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert wybranych grup produktów. O zasadach korzystania ze specjalnych rabatów oraz samym pomyśle na przedsięwzięcie Program Rabat Rolniczy rozmawiamy z Prezesem spółki, Panem Janem Boczkiem oraz Panem Bronisławem Węglewskim – Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

„Spotkanie po latach” Rady Powiatowej IRWŁ powiatu wieruszowskiego

23 lutego 2017r. o godz. 17.00 w Wieruszowie odbyło się spotkanie członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim z okazji XX – lecia powstania izb rolniczych, m.in. na ziemi wieruszowskiej. Na uroczystość przybyli nie tylko obecni członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim, ale także delegaci poprzednich kadencji. Przybyli także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Pan Bronisław Węglewski,   przedstawiciele instytucji współpracujących z Radą Powiatową IRWŁ w Wieruszowie m.in.

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego

W dniu 24 lutego 2017 r. w Sali OSP w Cielądzu (powiat rawski) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady będący członkiem Zarządu IRWŁ oraz Andrzej Kowara Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje