Wydarzenia-Publikacje

Sygnały od rolników z terenu województwa łódzkiego

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie licznych sygnałów od rolników, w szczególności z powiatu wieruszowskiego, z prośbą o podjęcie działań mających na celu radykalną i trwałą redukcję populacji dzików na obszarze Polski do stanu 0,5 szt. na 1 m2.

Trudna sytuacja w rolnictwie tematem spotkania w Sejmiku Województwa Łódzkiego

Trudna sytuacja rolników, m.in. z terenu województwa łódzkiego, była tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Marka Mazura - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego i Prezesem IRWŁ Bronisławem Węglewskim. Wśród przybyłych gości byli: członkowie zarządu województwa, członkowie zarządu IRWŁ – Andrzej Komala (Wiceprezes IRWŁ), Ewa Bednarek i Dariusz Kowalczyk, radni Sejmiku, członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji okołorolniczych, a przede wszystkim rolni

Święto ziemniaka w Gminie Kodrąb

W słoneczne popołudnie, 11 września 2016 roku, na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie odbyło się już po raz 15 – sty  „Święto Ziemniaka”. Organizatorami imprezy była Gmina Kodrąb oraz firma BUGAJ Sp. z o.o. Na przybyłych uczestników czekało wiele atrakcji m.in. konkursach na największą bulwę czy podnoszenie 25kg worka z ziemniakami.

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo! Okres dożynek to naturalny czas podsumowań. Czas, kiedy dziękujemy za zebrane plony i życzymy sobie wzajemnie, aby powszedniego, polskiego chleba nigdy nie zabrakło na naszych stołach. My jako rolnicy powinniśmy być dumni z polskiej żywności, z polskiego mleka, mięsa, owoców, warzyw i przetworów, które można, a nawet trzeba promować w Europie i na świecie. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego czynnie uczestniczy w tych działaniach.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu

Powiat Wieluński jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego, położonym  w jego południowo-zachodniej części. Powierzchnia powiatu wynosi 926,48 km2, stanowiąc 5,1% obszaru województwa łódzkiego. Powiat ma charakter rolniczy. Tworzy go 10 gmin, w tym 9 gmin wiejskich i 1 miejsko – wiejska.  Użytki rolne  to 64 868 ha ( 70,07%) powierzchni powiatu w tym grunty orne wynoszą 51 047 ha ( 55,14%) powierzchni powiatu. O randze wieluńskiego rolnictwa decydują dobre warunki naturalne, ale także duża efektywność wykorzystania ziemi i środków produkcji.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

         Dnia  8 września 2016r. w Wieruszowie odbyło się VII /V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Wieruszowie – Pan Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz Pana Leszka Przewłockiego – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje