Wydarzenia-Publikacje

IRWŁ do KRIR w sprawie populacji zajęcy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników-sadowników Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR prośbę o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego  z wystąpieniem licznej populacji zajęcy, która wyrządza duże straty w sadach w rejonie powiatu skierniewickiego i rawskiego. Rolnicy informują, że nowe, młode nasadzenia drzew owocowych są całkowicie zniszczone przez zające.

Z wizytą w regionie łódzkim - rozmowa z Bronisławem Węglewskim, rolnikiem, wójtem gminy Buczek i Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Program mojaWieś nieustannie wędruje przez Polskę poszukując ludzi pełnych pasji, zaangażowania w działania społeczne, pracowników samorządowych i administracji państwowej i innych dziedzin życia. Prezes Jan Boczek ma przyjemność rozmawiać z Bronisławem Węglewskim, rolnikiem, wójtem gminy Buczek i Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

OSM Radomsko nominowane w 5 edycji prestiżowej Europejskiej Nagrody organizowanej przez Cogeca za Innowacje Spółdzielcze

Spółdzielnia mleczarska OSM Radomsko oficjalnie nominowana w 5 edycji prestiżowej Europejskiej Nagrody za Innowacje Spółdzielcze organizowanej przez Cogeca, w kategorii ''Tworzenie wartości społecznej''. Gratulujemy nominacji.

OSM Radomsko zostało zgłoszone przez Izbę Rolniczą Wojewodztwa Łódzkiego i Krajową Radę Izb Rolniczych.

Kolejny etap konkursu będzie polegał na dalszej selekcji zgłoszeń przez Komitet Organizacyjny. Do końca lutego zostaną ogłoszeni finaliści w poszczególnych kategoriach. 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc styczeń 2021 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 5 stycznia 2021 r. została przesłana do KRIR ankieta – ocena Planu Strategicznego  Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2021-2027.

Łapać wiatr w żagle i nie bać się ryzyka…

W pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w dolinie rzeki Mrogi położony jest Wiatrowy Sad, gospodarstwo z niezwykłym skarbem, z jabłkami. Rodzina Wiatrów zajmuje się sadownictwem od ponad 60 lat. Tradycja przekształciła się w dobrze prosperujący biznes. Ale to nie tylko zmysł ekonomiczny odgrywa tu znaczącą rolę. Jest coś znacznie ważniejszego, cenniejszego i rzadko spotykanego – pasja.

Na czele firmy stoi niezwykła osoba, Grażyna Wiatr - kobieta z charyzmą, kobieta z bagażem życiowych doświadczeń.

 

Pasja i serce

IRWŁ w sprawie „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Wojciecha Miedzianowskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z informacją, że do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają sygnały od rolników-uczestników „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”  sprawie braku wypłat dotacji na wnioski złożone m.in. w miesiącu maju, czerwcu 2020r.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje