Wydarzenia-Publikacje

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim

Dnia 29 września 2020r.w Sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Krzysztof Wróbel. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Pawła Rychlika – Posła na Sejm RP, Pana Grzegorza Łuczaka – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu, Pana Andrzeja Derkowskiego – Z-cę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu oraz przybyłych Delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc wrzesień 2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 2  września 2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej zwrócił się do Prezesa KRIR- Wiktora Szmulewicza:

Posiedzenia Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie

W dniu 11.09.2020  odbyła się Rada Powiatowa IRWŁ w Opocznie.

Na posiedzenie wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele firmy NORDKALK Sp. Z o.o. Zakład Sławno z Panem Dyrektorem Robertem Siudą, Pani Sylwia Wąski Kierownik ODR w Opocznie, Pan Adam Ostalczyk przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi oraz rolnicy z powiatu opoczyńskiego.

Głównym tematem na posiedzeniu był temat WAPNA i wszystkiego co z nim związane, zakup wapna, dofinansowanie i warunki jakie należy spełnić, badania gleby, rodzaje wapna.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje