Wydarzenia-Publikacje

IRWŁ do KRIR w sprawie pomocy finansowej dla producentów świń

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes Bronisłąw Węglewski wystował pismo do Witkora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbią o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania wniosków  o udzielenie pomocy finansowej dla producentów świń lub za złożenie wniosku za pośrednictwem poczty przyjąć datę stempla pocztowego tj. 20 grudzień 2020r.

Odpowiedź KRIR

IRWŁ do KRIR w sprawie sprzedaży owoców i warzyw

Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także na wniosek rolników zwrócił się do Wiktora Szmulowicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolicznych o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu ze sprzedażą owoców i warzyw. Przez pandemię rząd ograniczył działalność restauracji, stołówek czyli głównych odbiorców, którym rolnicy sprzedawali swoje produkty.  Obecnie jak rolnikowi uda się cokolwiek sprzedać to uzyskuje cenę poniżej kosztów produkcji. Rolnicy pozaciągali kredyty na rozwój gospodarstw.

IRWŁ do KRIR w sprawie trzody chlewnej

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na wniosek rolników zwracam się  do Wiktora Szmulewicza z Krajowej Rady Izb Roliczych o ponowne podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji  na rynku trzody chlewnej.   Do biura IRWŁ docierają niepokojące sygnały, że do naszego kraju wjeżdżają  tuczniki lub półtusze zza zachodniej granicy, które  trafiają do polskich ubojni i  rzeźni.  Nasi rolnicy mają kłopot ze sprzedażą żywca wieprzowego, a jeżeli dojdzie do transakcji to proponowana rolnikom cena wynosi 2,80 zł/kg .

Pan Karp z Bełdowa

Tradycja hodowli karpia na tych terenach sięga już XV wieku, stąd można śmiało mówić o linii hodowlanej „Karpia Bełdowskiego”, która udoskonalana przez wieki, daje imponujące rezultaty hodowlane. Karpie z Bełdowa cechuje bezłuskowa skóra, mała głowa oraz silne wygrzbiecenie i umięśnienie ciała, a dzięki prawdziwie ekologicznej hodowli, bełdowski karp znany jest i ceniony nie tylko w regionie łódzkim, ale w całej Polsce. Udokumentowane jest to licznymi nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami posiadanymi przez gospodarstwo rybackie w Bełdowie.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc listopad  2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. wynosi  58,55 zł za 1q.

„POLSKA WIEŚ SMAKUJE” - KONKURS DLA ROLNICZEK, ROLNIKÓW I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje