Święto Buczkowskiej Truskawki

III Krajowe Święto Truskawki w Buczku - przypadające na ostatni weekend czerwca było świetną okazją do rozpoczęcia okresu wakacyjnego w miłej atmosferze. Jak co roku gorącym emocjom, wspaniałym wrażeniom nie było końca, a to za przyczyną wykonawców, którzy pojawili się na buczkowskiej scenie. Fantastyczna zabawa odbyła się w ramach Discopolowania z takimi zespołami jak: D-Bomb, Calibra, Andre, Playboys. Gorącą letnią atmosferę Buczkowskiej Truskawki do czerwoności rozpalili: Enej, Kate Rayan, No Mercy.

W sprawie przywrócenia stosowania zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepak

23 czerwca 2017 r. realizując wniosek zgłoszony podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie przywrócenia stosowania zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepaku. Samorząd rolniczy jest rozczarowany brakiem zgody na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych w tym sezonie w Polsce. Wycofanie zapraw spowodowało konieczność stosowania wielokrotnych oprysków, które zdecydowanie bardziej niż zaprawy zwiększają zagrożenie dla pszczół i obciążają środowisko.

Uwagi KRIR do ustawy o podatku akcyzowym

22 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR przekazał do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie zgodził się na nakładanie dodatkowych obciążeń na rolników, tj. obowiązku zapłaty akcyzy w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem. Naszym zdaniem tworzy to dodatkową biurokrację, skoro i tak podlegała będzie ona zwrotowi na zasadach określonych w przepisach z zakresu podatku akcyzowego.

Zasady opłacania składek - odpowiedź na wniosek Rady Kobiet przy KRIR

Odpowiadając na pismo z dnia 15 maja 20 17 r., znak: KRIR/MR/553/2017, w sprawie wniosku Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, o zmianę przepisów dotyczących płatności składki zdrowotnej, ponieważ, zdaniem wnioskodawczyń, przepisy w tym zakresie są krzywdzące dla rolników prowadzących działy specjalne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło szczegółowe wyjaśnienie zasad opłacania składek przez rolników.

KRIR w sprawie miejsca organizacji przetargów na dzierżawy z ANR

Realizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 23 maja 2017 r., Zarząd KRIR w dniu 20 czerwca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie ustanowienia przepisów, które umożliwią organizację przetargów na nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w miastach powiatowych ze względu na wysokie koszty dojazdu dla członków komisji przetargowych delegowanych z izb rolniczych.

Wniosek w sprawie zmian przepisów dotyczących zawierania umów pisemnych

Realizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR w dniu 20 czerwca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w zmiany przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419).

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS