XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiany zasad szacowania strat

Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan odsunięcie się ziemi lub lawinę były omawiane na  spotkaniu podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych.

Zaproponowane zmiany mają dotyczyć:

Problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania – debata IRWŁ i ministerstwa rolnictwa na targach FERMA 2018

Kolejna już edycja targów FERMA 2019 - XIX Międzynarodowe Targi FERMA Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi FERMA Świń i Drobiu - odbyła się 15-17 lutego br. w Łodzi. Tradycyjnie już w czasie konferencji naukowej poświęconej tematyce rolniczej Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowały debatę pt. „Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania”. Debacie przewodniczył Prezes IRWŁ - Bronisław Węglewski a ministerstwo rolnictwa reprezentował Karol Krajewski – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MRiRW popiera wniosek samorządu rolniczego w sprawie utrzymania stawki VAT na soki i napoje

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego - Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - w sprawie utrzymania dotychczasowej stawki VAT na soki i napoje, resort rolnictwa poinformował, że w ramach uzgodnień międzyresortowych przedłożonego przez Ministra Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług podniósł, iż nie znajduje uza

Większe finansowanie obszarów wiejskich

Rada Ministrów 12 lutego  przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Przedstawiona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego propozycja zmian pozwala na dodatkowe możliwości finansowania inwestycji. Rozwiązania dotyczą gwarancji do kredytów dla rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  przetwórstwa rolno-spożywczego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS