Nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań

Po przeprowadzeniu licznych konsultacji w sprawie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne ustalono, że dotychczasowy sposób szacowania strat i wypłaty odszkodowań jest niezadowalający. Rolnicy skarżyli się, że wyceny dokonywane przez myśliwych są zaniżone, z kolei koła łowieckie narzekały na brak dostatecznych środków, aby zadośćuczynić poszkodowanym poniesione straty. Zmiana instytucji szacującej i wypłacającej odszkodowanie ma ustabilizować sytuację pomiędzy kołami łowieckimi i poszkodowanymi.

Odstrzał sanitarny dzików przebiega planowo

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, podzielając zaniepokojenie rolników województwa lubelskiego, skutkami nadmiernej populacji dzików, rozprzestrzenianiem się choroby ASF oraz niezadowalającymi efektami odstrzału prowadzonego przez koła łowieckie, wystąpił w dniu 19 lipca 2016 r. pismem znak KRIR/MR/W/958/2016 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykonanie zarządzonego w lutym 2016 roku (Dz.U.2016.229 z dnia 2016.02.24), odstrzału sanitarnego dzików we wschodnich województwach Polski.

Dożynki Wojewódzkie w Piątku

Dożynki Wojewódzkie w tym roku odbyły się w niedzielę, 28 sierpnia, w Piątku, wsi położonej w województwie łodzkim, w powiecie łęczycki. Uroczystość podsumowania tegorocznych plonów rozpoczęła się polową Mszą Św. dziękczynną. Następnie głos zabrali organizatorzy dożynek:  Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki, Starosta Łęczycki  - Wojciech Zdziarski i Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, którzy podziękowali za ciężką pracę rolników.

Dożynki Owocowo-Warzywne na Zjazdowej i spotkanie samorządu rolniczego

W sobotę 27 sierpnia 2016 roku odbyły się Dożynki Owocowo-Warzywne na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” . Gospodarzami uroczystego podsumowania tegorocznych plonów byli: Karol Karolak – Wiceprezes Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” SA, Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Wojciech Pisarski – Przewodniczący Rady Osiedla „Dolina Łódki”. Podziękowali oni za trud i rolnicze zaangażowanie. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaznaczył ogromny wkład polskiego rolnika w rozwój kraju.

Do 30 września należy złożyć kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej

Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zarządcy którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w roku 2015 lub 2016 powinni do 30 września br. przesłać lub dostarczyć osobiście do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej w części zawierającej: 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS