Na Sejmowej Komisji Rolnictwa na temat pomocy suszowej

15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR Jolanta Nawrocka oraz Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z Prezesem Piotrem Walkowskim na czele.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

15 października 2019 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W uroczystościach, które odbyły się tego dnia w Parlamencie Europejskim, wzięły udział także rolniczki z Polski. Cechą charakterystyczną europejskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne: 91% spośród 22 milionów pracowników zatrudnionych w rolnictwie to członkowie rodzin.

Październikowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, Gratuluję Panu Wiktorowi Szmulewiczowi ponownego wyboru na Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, gratuluję również Członkom Zarządu, a szczególnie Pani Jolancie Nawrockiej - Delegatce Wielkopolskiej Izby Rolniczej - pierwszej kobiecie, która zasiada we władzach Krajowej Rady Izb Rolniczych. Miło mi również poinformować, że w czasie I Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę dorosłych Polek na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium.

Przypominamy - Zmiany zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich!

W dniu 27 kwietnia 2019  weszło w życie  rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady  zgłaszania i szacowania szkód łowieckich (Dz.U. z 2019 poz. 776).

Rozporządzenie określa:

– sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich;

– sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

– sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

– sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;

– wzory protokołów oględzin i szacowania ostatecznego.

Potrzeba zmiany terminu stosowania nawozów naturalnych

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS