Przetargi/Zamówienia

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Kredyt zostanie przeznaczony na wykończenie budynku administracyjno - biurowego położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuje, że przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty – wygrała firma P.H.B. ZAMBUD II – Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62. Cena oferty z VAT to 1 294 606, 06 zł.

Kryterium: cena: 50, 25 pkt

Kryterium: gwarancja: 40 pkt

Łączna punktacja: 90, 25 pkt

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGŁASZA PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO - stan surowy zamknięty

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg na budowę budynku administracyjno-biurowego - stan surowy zamknięty, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124 (działka ewid. 46/2, obręb W-4, Gmina Miasto Łódź, woj. łódzkie).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Informacja z pracy Komisji Przetargowej dotycząca postępowania nr IRWŁ/R/4114/2017

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy o PZP informujemy, że w postępowaniu nr IRWŁ/R/4114/2017 pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego” wpłynęły oferty następujących firm:

Firma Handlowo-Usługowa PROJEKT-BUD Sp. z o.o. , 02-306 Warszawa, ul. J. U. Niemcewicza 26/112 , cena brutto - 3.536.350,27 zł , okres gwarancji - 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.11.2018 r.

Strony

Subskrybuj RSS - Przetargi/Zamówienia