IRWŁ podpisała umowę na realizację operacji w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 - Plan operacyjny 2018-2019

W dniu 21 maja 2018r. między Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Wicemarszałków Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka oraz Artura Bagieńskiego a Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowaną przez Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego oraz  Andrzej Komalę - Wiceprezesa IRWŁ zostały podpisane umowy na realizację operacji „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane  „Potato Europe” 2018- Hanover”” oraz operacji pn.

Roczna kwota graniczna za 2018 r. dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z informacjami wpływającymi z wojewódzkich izb rolniczych od rolników, którzy złożyli zaakceptowane przez ARiMR wnioski (w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw oraz wsparcia młodych rolników), a w swoich biznesplanach dla wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa założyli prowadzenie lub rozwój produkcji trzody chlewnej zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w poniższej sprawie. 

Ceny na krajowym rynku zbóż

Wysoki kurs EUR wpływa na korzystne ceny eksportowe zbóż. W portach kupowana jest pszenica konsumpcyjna w cenie od 715 zł/t (12,5% białka) do 730-735 zł/t (14% białka). Zainteresowanie ze strony Producentów jest bardzo duże. Do portów dostarczane jest zboże z całego kraju, ponieważ młyny za pszenicę konsumpcyjną płacą maksymalnie  680 zł/t. Popyt na pszenicę paszową minimalnie się zmniejszył. Firmy realizują wcześniejsze zakupy. Nadal jest spory popyt na kukurydzę i jęczmień. Zła sytuacja jest na rynku rzepaku.

Wniosek o zakaz importu ziemniaków z Egiptu

W ziemniakach pochodzenia egipskiego wykryto groźną dla upraw bakterię. W związku z tym minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu, do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości oraz wprowadzenia działań naprawczych przez stronę egipską. Działanie takie jest motywowane troską o bezpieczeństwo fitosanitarne kraju, a w szczególności ma na celu ochronę polskich producentów ziemniaka.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS