„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018-Hanover” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem wyjazdu będzie zapoznania się z sytuacją na europejskim rynku ziemniaka, aby rolnicy byli konkurencyjni na rynku europejskim pod względem najwyższej jakości, uzyskiwali dobrą cenę, wypromowali ziemniaki, których smak byłby rozpoznawalny przez konsumentów jako marka regionu łódzkiego i zobaczyli jak rolnicy europejscy tworzą sieci współpracy partnerskiej.

Przewidywane wyniki operacji: Wyjazd studyjny dla 45 rolników z terenu województwa łódzkiego, którzy dzięki udziałowi w targach poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe doświadczenie, a także poznają nowe trendy w produkcji ziemniaka oraz tę wiedzę przekażą innym rolnikom w celu zakładania wspólnych grup producenckich, aby być konkurencyjnym na rynku europejskim. W długofalowym procesie zwiększy się liczba grup producenckich oraz zwiększy się udział złożonych wniosków przez rolników w ramach PROW 2014-2020 np. na wspólne użytkowanie specjalistycznych maszyn.

Działanie: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Priorytet: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl