Apel IRWŁ do ministra środowiska w sprawie szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dzikie gęsi

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu dotyczący szkód wyrządzonych głównie przez dzikie gęsi w uprawach rolnych w okolicy Rezerwatu Przyrody Jeziorsko, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Środowiska - Henryka Kowalczyka (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR) z prośbą o podjęcie działań mających na celu m.in.  wpisanie dzikich gęsi na listę gatunków zwierzyny łownej, wydłużenie terminu odstrzału w województwie łódzkim, a szczególnie w powiatach (poddębickim, sieradzkim). Obecnie w województwie łódzkim termin odstrzału dzikich gęsi jest do 21 grudnia, gdzie w sąsiednim województwie wielkopolskim ostatnim dniem odstrzału jest 21 stycznia. Północna część zbiornika Jeziorsko leży na terenie województwa wielkopolskiego, dlatego różnica miesiąca w terminie odstrzału jest nielogiczna i powoduje, że pola rolników stają się rezerwatem dla odstraszonych dzikich gęsi, które są „nietykalne” po 21 grudnia w naszym województwie. Wobec powyższego IRWŁ zwraca się do Pana Ministra o interwencję ww. sprawie.

 

 

 :